نمایش مختصر - فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
USA ( ۱۶۴۰ )
statistics ( ۶۶۵ )
pines ( ۳۰۱ )
wood ( ۲۹۸ )
forests ( ۲۸۳ )
pinopsida ( ۲۵۴ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
et al.] ( ۱۳۷ )
Blyth, James E ( ۲۹ )
Maker, H. J ( ۲۲ )
Rudolf, Paul O ( ۱۷ )
Wilson, Alvin K ( ۱۷ )
بیشتر...
ناشران مرتبط
3906 ( ۲ )
2756 ( ۲ )
1080 ( ۲ )
40 ( ۲ )
2541 ( ۲ )
1049 ( ۲ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۳۷۴۳ رکورد از ۲۵۶۳۵۷ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
عنوان :Galls on shade trees and shrubs
شماره راهنما :
پدیدآور :Spackman, Euerett W
تاریخ نشر :1970.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
عنوان :Sprinkler irrigation in the pacific northwest: a troubleshooter's guide
شماره راهنما :
پدیدآور :Shearer, Marvin
تاریخ نشر :1965.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
3.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
عنوان :Crown gall
شماره راهنما :
پدیدآور :Shannon, Emroy L
تاریخ نشر :[19 ].
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
4.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
عنوان :Mechanical and chemical methods of controlling pricklypear cactus
شماره راهنما :
پدیدآور :Gay, Charles
تاریخ نشر :[19 ].
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
5.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
عنوان :Relation of rhizobia to alfalfa sickness in eastern Washington
شماره راهنما :
پدیدآور :Weber, Deane F
تاریخ نشر :1996.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
6.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
عنوان :Selection of fertilizers
شماره راهنما :
پدیدآور :Leedy, C. D
تاریخ نشر :[19 ].
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
7.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
عنوان :Control pink bollworms
شماره راهنما :
پدیدآور :Durkin, John J
تاریخ نشر :[19 ].
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
8.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
عنوان :Physical and mechanical properties of molcucca albizzia grown in Hawaii
شماره راهنما :
پدیدآور :Gerhards, C. C
تاریخ نشر :1966.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
9.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
عنوان :The pale western cutworm in eastern New Mexico
شماره راهنما :
پدیدآور :Eyer, John R
تاریخ نشر :1957.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
10.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
عنوان :Apple scab control in home gardens
شماره راهنما :
پدیدآور :MacSwan, Iain C
تاریخ نشر :1965.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
11.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
عنوان :The concept of plant analysis and how to take a leaf sample
شماره راهنما :
پدیدآور :Stebbins, Robert L
تاریخ نشر :1972.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
12.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
عنوان :Appalachian trail users in the southern national forests: their characteristics, attitudes and management preferences
شماره راهنما :
پدیدآور :Murray, Judith Buckley
تاریخ نشر :1974.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
13.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
عنوان :Concrete-lined ditches need maintenance
شماره راهنما :
پدیدآور :Hohn, C. M
تاریخ نشر :1967.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
14.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
عنوان :Conservation practices for the wheat lands of New Mexico: proper land use, terracing, contour farming, summer following, timely tillage, crop residue management practices
شماره راهنما :
تاریخ نشر :1949.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
15.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
عنوان :Longtime performance of sandwich panels in Forest Products Laboratory Experiment Unit
شماره راهنما :
پدیدآور :Sherwood, G. E
تاریخ نشر :1970.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
16.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
عنوان :Montana christmas tree exports reach lowest level since survey was begun in 1942
شماره راهنما :
پدیدآور :Spencer, John S
تاریخ نشر :1964.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
17.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
عنوان :Vega hay costs and returns in upper pecos river basian
شماره راهنما :
پدیدآور :Garnett, Ed
تاریخ نشر :[19 ].
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
18.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
عنوان :Vegetation and cattle response to nitrogen-fertilized rangeland in south-central New Mexico
شماره راهنما :
پدیدآور :Dwyer, Don D
تاریخ نشر :1971.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
19.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
عنوان :Nitrate poisoning from forage
شماره راهنما :
تاریخ نشر :[19 ].
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
20.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
عنوان :Input requirements and production costs complete confinement swine rearing operations Texas high plains 1971
شماره راهنما :
پدیدآور :Owens, T. R
تاریخ نشر :1971.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو