خط مشی دسترسی - مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
صفحه آماده است.
سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ارزیابی و پشتیبانی از فعالیت‌های اطلاع‌رسانی سازمان و واحدهای تابعه؛ سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، و نظارت بر امور فناوری اطلاعات شامل مدیریت شبکه، پشتیبانی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، اتوماسیون اداری و توسعه محصولات نرم‌افزاری در سطح سازمان و واحدهای تابعه؛ تدوین ضوابط، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها در حوزه اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات کشاورزی در سطح سازمان و واحدهای تابعه؛ انجام اقدامات لازم برای تدوین و استقرار نظام اطلاع‌رسانی کشاورزی و تداوم گردش صحیح اطلاعات در سطح سازمان و واحدهای تابعه؛ سیاست‌گذاری، نظارت، ارزیابی و ارائه مشاوره‌های تخصصی در خصوص ایجاد و راه‌اندازی کتابخانه‌ها و واحدهای اطلاع‌رسانی جدید در واحدهای تابعه وزارت متبوع؛ نظارت، نیازسنجی و تأمین نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران و اعضای هیئت‌علمی سازمان و واحدهای تابعه؛ سازماندهی، پردازش و اشاعه اطلاعات علمی و فنی و ارائه خدمات اطلاع‌رسانی با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین اطلاع‌رسانی و دیجیتال‌سازی منابع علمی؛ طراحی دوره‌های آموزشی در حوزه اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات و همکاری در برگزاری این دوره‌ها؛ تهیه و تولید پایگاه‌ها و منابع اطلاعاتی ‌(شامل راهنماها، فهرست‌ها و فهرستگان‌ها و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی، سامانه‌های خبره، و منابع چندرسانه‌ای)؛ مدیریت، هدایت، اجرا و ارزیابی پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی و کاربردی در حوزه فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی؛ تعيين اولويت‌هاي پژوهشي مرکز به‌منظور برنامه‌ريزي علمي در راستاي اهداف راهبردی سازمان؛ شرکت در مجامع علمی ملی و بین‌المللی حوزه اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات؛ پژوهش پيرامون تشكيل كتابخانه‌هاي ديجيتالي با توجه به آخرين دستاوردهاي فناوري؛ پژوهش درباره تعيين ريخت‌شناسي مناسب و تعيين پروتكل‌هاي لازم براي تبادل اطلاعات برخط؛ پژوهش براي ارتقاء سخت‌افزاري و نرم‌افزاري نظام‌هاي موجود بر اساس فناوري‌هاي روز؛ مدیریت، ارزیابی، پشتیبانی و به‌روزرسانی پورتال سازمان و واحدهای تابعه؛ مدیریت دبیرخانه شورای انتشارات سازمان و تدوین شیوه‌نامه‌ها و ضوابط انتشاراتی؛ مدیریت دبیرخانه کمیته علمی-فنی اطلاع‌رسانی؛ مدیریت دبیرخانه کمیته علم‌سنجی سازمان؛ مدیریت، توسعه و روزآمدسازی مرکز اسناد کشاورزی؛ نظارت بر فعالیت نشریات تولیدی سازمان از طریق نگاهداشت و مدیریت سامانه جامع نشریات؛ تخصیص شماره ثبت به تولیدات علمی سازمان (گزارش‌های نهایی پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی، کتاب‌ها، نشریات ترویجی و فنی، اختراعات، دستاوردها و ...) به‌منظور گردآوری و ساماندهی منسجم منابع علمی تولیدشده در سطح سازمان و واحدهای تابعه و وابسته؛ تهیه گزارش‌های روزآمد علم‌سنجی از تولیدات علمی سازمان؛ بازنمایی و روزآمدسازی تولیدات علمی بخش کشاورزی در پایگاه اگریس ایران؛