نمایش مختصر - فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
Agriculture ( ۳۱ )
Biomass ( ۱۳ )
Water quality ( ۱۱ )
Soybean ( ۱۰ )
Phosphorus ( ۹ )
Starch ( ۸ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
Farshad, A. ( ۷ )
Ordog, Vince ( ۴ )
بیشتر...
ناشران مرتبط
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:پايان نامه لاتين‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۷۵۰ رکورد از ۲۵۶۳۵۷ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin Dissertation
عنوان :Investigation of the nutritive value of acorn, pistacia atlantica, pistacia khinjuk seeds and cane molasses, and their effect on the performance of broilder chickens and laying hens
شماره راهنما :‭40-1‬
پدیدآور :Saffarzadeh, Ali
تاریخ نشر :1999
ناشر :Pannon, faculty of Animal Science
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2.
Latin Dissertation
عنوان :Ecology of the coleopteran stem-mining pests and their parasitoids in winter oilseed rape
شماره راهنما :‭26-117‬
پدیدآور :Barari, Hassan
تاریخ نشر :2005
ناشر :London, faculty of Life Sciences
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
3.
Latin Dissertation
عنوان :Evaluation of humoral immunity response to immunization with plasmid encoding protective antigen (PA) of B. anthracis toxin in BALB/c mice
شماره راهنما :‭51-1‬
پدیدآور :Vahedi Darmian, Fatemeh
تاریخ نشر :2006
ناشر :faculty of Immunology
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
4.
Latin Dissertation
عنوان :Isolation and structure determination of some alakalodis of ervaramia coronaria
شماره راهنما :‭51-2‬
پدیدآور :Doulatabadi, Nader
ناشر :Karachi, faculty of Chemistry
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
5.
Latin Dissertation
عنوان :Molecular epidemiology of Mycobacterium bovis in cattle in Iran
شماره راهنما :‭51-3‬
پدیدآور :Tadayon, Keyvan
تاریخ نشر :2007
ناشر :Aberdeen
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
6.
Latin Dissertation
عنوان :Plasmids and the virulence of proteus mirabilis
شماره راهنما :‭51-4‬
پدیدآور :Mohammadi, Akbar
تاریخ نشر :1991
ناشر :London
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
7.
Latin Dissertation
عنوان :The effect of pre-reading strategies on reading comprehesion of ESP readers
شماره راهنما :‭51-5‬
پدیدآور :Farahmandpour, Mahdi
تاریخ نشر :2004
ناشر :Islamic Azad, Tehran Central Branch, faculty of Foreigen Languages
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
8.
Latin Dissertation
عنوان :Stadies of beak and feather disease virus infection
شماره راهنما :‭51-6‬
پدیدآور :Khalesi, Bahman
تاریخ نشر :2007
ناشر :Tehran
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
9.
Latin Dissertation
عنوان :Some comparative Immunological studies in trichostrongylus colubriformis High Responder and Low Responder guinea pigs
شماره راهنما :‭51-7‬
پدیدآور :Hajizadeh Manjili, Masoud
تاریخ نشر :1996
ناشر :Sydny
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
10.
Latin Dissertation
عنوان :Characterization of the interal ribosome entry site element from avian encephalomyelitis virus (AEV)
شماره راهنما :‭51-8‬
پدیدآور :Bakhshesh, Mehran
تاریخ نشر :2007
ناشر :Surry
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
11.
Latin Dissertation
عنوان :Immunologycal and molecular discrimination of brucella suis and brucella abortus
شماره راهنما :‭51-9‬
پدیدآور :Shahnaz Fayazi, Zahra
تاریخ نشر :1997
ناشر :James Cook, faculty of Veterinary Medicine
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
12.
Latin Dissertation
عنوان :Pathogenicity and characterisation of newcastle disease virus isolated in Iran
شماره راهنما :‭51-10‬
پدیدآور :Kianizadeh, Mahdi
تاریخ نشر :2002
ناشر :Putra Malaysia, faculty of Veterinary Medicine
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
13.
Latin Dissertation
عنوان :Phenotypic and molecular charactrization of pasteurella multocida obteined from poultry in Iran
شماره راهنما :‭51-11‬
پدیدآور :Jabbari, Ahmad Reza
تاریخ نشر :2001
ناشر :Purta Malaysia, faculty of Veterinary Medicine
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
14.
Latin Dissertation
عنوان :A correlative histomorphological study on the corpuscles of stannius, interrenals and ovary in the teleost, Mugil auratus (Risso)
شماره راهنما :‭90-1‬
پدیدآور :Shabanipour Behbane, Nader
تاریخ نشر :1992
ناشر :Pachaiyappa's College
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
15.
Latin Dissertation
عنوان :Lerneaiasis in cyprinid cultured fish in Iran
شماره راهنما :‭90-2‬
پدیدآور :Jalali Jafari, Behiar
تاریخ نشر :1987
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
16.
Latin Dissertation
عنوان :Effect of some herbicides commonly used in iran on selenastrum capricornutum and daphnia magna
شماره راهنما :‭90-3‬
پدیدآور :Pirri Zirkoohi, Mohammad
تاریخ نشر :1993
ناشر :Agricultural Science, faculty of Agricultural Science
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
17.
Latin Dissertation
عنوان :Nutrient load, community structure and metabolism in the eutrophying Anzali lagoon, Iran
شماره راهنما :‭90-4‬
پدیدآور :Nezami Balouchi, Shaban Ali
تاریخ نشر :1993
ناشر :L. Kossuth University
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
18.
Latin Dissertation
عنوان :Culturing conditions and their effects on survival and growth of the crayfish pacifastacus leniuscuius trowbridgil (Stimpson)
شماره راهنما :‭90-5‬
پدیدآور :Emadi, Hossein
تاریخ نشر :1974
ناشر :Oregon State
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
19.
Latin Dissertation
عنوان :The effects of varying protein levels on the growth, survival and yield of penaeus indicus under iranian, condition
شماره راهنما :‭90-7‬
پدیدآور :Yazdani Jahromi, Abdulhamid
تاریخ نشر :1995
ناشر :Perdanian Malaysia, faculty of Fisheries and Marine Science
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
20.
Latin Dissertation
عنوان :Mitotic ginogenesis in common carp, cyprinus carpio L.
شماره راهنما :‭90-8‬
پدیدآور :Yousefian, Mehdi
تاریخ نشر :1995
ناشر :Agricultural Science
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو