نمایش مختصر - فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
مدیریت ( ۷ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:سایر منابع چاپی فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۷۸۹ رکورد از ۲۵۶۳۵۷ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :پرورش ماهی قزل آلا در مزارع برنج
شماره راهنما :
تاریخ نشر :‏‫‏۱۳۷۹.
ناشر :معاونت تکثیر و پرورش آبزیان، اداره کل آموزش و ترویج
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی [جزوه]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :پرورش ماهی قزل آلا در مزارع برنج
شماره راهنما :
تاریخ نشر :‏‫‏۱۳۷۹.
ناشر :معاونت تکثیر و پرورش آبزیان، اداره کل آموزش و ترویج
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی [جزوه]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
3.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :گزارش فرهنگی ایران ۲۵۳۴
شماره راهنما :
تاریخ نشر :[۱۳۵۴].
ناشر :شورای عالی فرهنگی و هنر، مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی [گزارش]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
4.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :سهم ایران در پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم
شماره راهنما :
تاریخ نشر :[بی تا]
ناشر :وزارت امور خارجه]
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی [گزارش]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
5.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :۱۳۸۲هجری شمسی
شماره راهنما :
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :انتشارات طالب آملی
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[تقویم]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
6.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :۱۳۸۳هجری شمسی
شماره راهنما :
تاریخ نشر :۱۳۸۳
ناشر :انتشارات طالب آملی
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[تقویم]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
7.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :۱۳۸۴هجری شمسی
شماره راهنما :
تاریخ نشر :۱۳۸۴
ناشر :انتشارارات طالب آملی
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[تقویم]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
8.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :۱۳۸۵هجری شمسی
شماره راهنما :
تاریخ نشر :۱۳۸۵
ناشر :انتشارات طالب آملی
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[تقویم]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
9.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :۱۳۸۶هجری شمسی
شماره راهنما :
تاریخ نشر :۱۳۸۶
ناشر :انتشارات طالب آملی
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[تقویم]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
10.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :حقوق بشر
شماره راهنما :
تاریخ نشر :‏‫‏××۱۳].
ناشر :دانشگاه تهران دانشکده حقوق وعلوم سیاسی
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی [جزوه]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
11.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :یاتاقانهای غلتشی- روش محاسبه بار ایستایی
شماره راهنما :
پدیدآور :موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
تاریخ نشر :‏‫‏‏‏، ۱۳۸۲.
ناشر :موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[استاندارد]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
12.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :آثار و پیامدهای خشکسالی در بخش کشاورزی و راههای مقابله با آن
شماره راهنما :
تاریخ نشر :۱۳۷۹
ناشر :وزارت کشاورزی٬ معاونت برنامه‌ریزی و بودجه٬ مؤسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی [گزارش]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
13.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :اجرای برنامه توسعه کشت دانه های روغنی دیم کشور
شماره راهنما :
پدیدآور :پورداد، سعید، معاونت موسسه تحقیقات دیم کشور
تاریخ نشر :۱۳۸۷.
ناشر :امور تولیدات گیاهی
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[پایگاه تقدیر و تشکر]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
14.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :بررسی میزان سازگاری رقم اصلاح شده و پرپتانسیل کلزا با نام شیرالی
شماره راهنما :
پدیدآور :پورداد، سعید، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
تاریخ نشر :۱۳۸۹.
ناشر :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[پایگاه تقدیر و تشکر]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
15.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :تحقق اولویت های نظام اداری به عنوان واحد شهرستانی برگزیده
شماره راهنما :
پدیدآور :ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود کرمانشاه
تاریخ نشر :۱۳۷۹.
ناشر :سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[پایگاه تقدیر و تشکر]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
16.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :ایستگاه نمونه شهرستانی در محور توسعه تحقیقات
شماره راهنما :
پدیدآور :نادر محمودی، کوروش، سرپرست ایستگاه تحقیقات کشاورزی سرارود
تاریخ نشر :۱۳۷۹.
ناشر :سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[پایگاه تقدیر و تشکر]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
17.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :معرفی رقم جدید گندم نان بم( ۱۵- ER-Salt)
شماره راهنما :
پدیدآور :آرزمجو، محسن، عضو هیات علمی مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی( بیرجند)
تاریخ نشر :۱۳۸۶.
ناشر :موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[پایگاه تقدیر و تشکر]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
18.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :موافقت با نام گذاری رقم جدید گلرنگ ۵۳۷۵۹۸- PI
شماره راهنما :
پدیدآور :غفاری، رئیس موسسه تحقیقات دیم کشور
تاریخ نشر :۱۳۸۶.
ناشر :سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[پایگاه تقدیر و تشکر]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
19.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :تصویب نام رقم نصرت برای لاین جو 6-MB73
شماره راهنما :
پدیدآور :آرزمجو، محسن، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی
تاریخ نشر :۱۳۸۷.
ناشر :موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[پایگاه تقدیر و تشکر]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
20.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :تصویب نام رقم " فجر ۳۰" برای لاین جو آبی 16-80-MB
شماره راهنما :
پدیدآور :آرزمجو، محسن، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
تاریخ نشر :۱۳۸۷.
ناشر :موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[پایگاه تقدیر و تشکر]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو