نمایش مختصر - فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
IRAN ( ۸۵۷ )
RESEARCH ( ۳۲۷ )
FAO ( ۲۸۶ )
WHEATS ( ۲۶۱ )
ASAE ( ۲۲۶ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
FAO ( ۳۲ )
بیشتر...
ناشران مرتبط
4946 ( ۴ )
Elsevier ( ۴ )
4956 ( ۳ )
4301 ( ۳ )
3186 ( ۳ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:اسناد و مدارک لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۸۵۰۶ رکورد از ۲۵۶۳۵۷ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin documents
عنوان :Journal of Applied Ichthyology
شماره راهنما :‭1‬
پدیدآور :Proceedings of the 5th International Symposium on Sturgeon Ramsar, Iran, May9 to 13, 2005
تاریخ نشر :2006.
ناشر :Blackwell
نوع ماده :Latin documents
[Document]Latin documents
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2.
Latin documents
عنوان :The efficacy assessment of trammel nets in stugeon fisheries in the iranian side of the caspian sea.
شماره راهنما :‭3‬
پدیدآور :Khanipour, A.A.
تاریخ نشر :2002.
ناشر :Mirza Koochek Khan Higher ...
نوع ماده :Latin documents
[Document]Latin documents
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
3.
Latin documents
عنوان :A Study on the Designation of proper setnet model for commercial fish species in the iranian side of southern caspian sea
شماره راهنما :‭4‬
پدیدآور :Khanipour, A.A.
تاریخ نشر :2002.
ناشر :Mirza Koochek Khan Higher ...
نوع ماده :Latin documents
[Document]Latin documents
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
4.
Latin documents
عنوان :Qualitative Index Assessment of Sturgeon Gillnets used by Shilat in Southern Caspian Sea Waters
شماره راهنما :‭5‬
پدیدآور :Khanipour, A.A.
تاریخ نشر :2002.
ناشر :Mirza Koochek Khan Higher ...
نوع ماده :Latin documents
[Document]Latin documents
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
5.
Latin documents
عنوان :prelminary notes on reproductive biology of the edible oyster saccostrea cucullata atkohin, on the northeastern coast of he persian gulf
شماره راهنما :‭63‬
پدیدآور :Roustaian, paymon
تاریخ نشر :: 1994.
نوع ماده :Latin documents
[Document]Latin documents
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
6.
Latin documents
عنوان :Host reaction in paratenic fish hosts against 3rd stage larvae of anguillicola crassus
شماره راهنما :‭64‬
پدیدآور :Szekely, cs.
نوع ماده :Latin documents
[Document]Latin documents
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
7.
Latin documents
عنوان :new and known dpecies of dectylogyrus diesing, 1850 (monogenea, dactylogyridae) from iranian freshwater cyprinid fishes
شماره راهنما :‭65‬
پدیدآور :Gussev, A.V.
تاریخ نشر :1993.
نوع ماده :Latin documents
[Document]Latin documents
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
8.
Latin documents
عنوان :Further monoceneans from Iranian Freshwater fishes
شماره راهنما :‭66‬
پدیدآور :Molnar, k.
تاریخ نشر :1992.
نوع ماده :Latin documents
[Document]Latin documents
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
9.
Latin documents
عنوان :four new dactylogyrus species (monogenea: Dactylogyridae) from Iranian fishes
شماره راهنما :‭67‬
پدیدآور :Jalali, B.
تاریخ نشر :1995.
نوع ماده :Latin documents
[Document]Latin documents
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
10.
Latin documents
عنوان :four new Myxobolus spp. (Myxosporea: Myxobolidae) from Iranian barboid fishes
شماره راهنما :‭68‬
پدیدآور :Molnar, K.
تاریخ نشر :1995.
نوع ماده :Latin documents
[Document]Latin documents
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
11.
Latin documents
عنوان :Myxobolus macroplasmodialis SP.(Myxozoa: Myxosporea), a Parasite of the Abdominal Cavity of the Characid Teleost, Salminus maxillosus, in Brazil
شماره راهنما :‭69‬
تاریخ نشر :1998.
نوع ماده :Latin documents
[Document]Latin documents
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
12.
Latin documents
عنوان :A quantitative analysis of fishing impacts on shelf-sea benthos
شماره راهنما :‭70‬
تاریخ نشر :2000.
نوع ماده :Latin documents
[Document]Latin documents
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
13.
Latin documents
عنوان :Myxobolus squamaphilus sP. n. (Myxozoa: Myxosporea), a Common Parasite of the scales of bream (Abramis brama L.)
شماره راهنما :‭71‬
پدیدآور :Molnar, Kalman
تاریخ نشر :1997.
نوع ماده :Latin documents
[Document]Latin documents
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
14.
Latin documents
عنوان :DNA Content in Eurasian Sturgeon Species Determined by flow cytomery
شماره راهنما :‭72‬
پدیدآور :Birstein, Vadim J.
تاریخ نشر :1993.
نوع ماده :Latin documents
[Document]Latin documents
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
15.
Latin documents
عنوان :The Sturgeon Quarterly
شماره راهنما :‭73‬
پدیدآور :Birstein, Vadim
تاریخ نشر :1994.
نوع ماده :Latin documents
[Document]Latin documents
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
16.
Latin documents
عنوان :Direct flows of phosphorus and suspended matter from a fish farm to eild fish in Lake southern bollaren, sweden
شماره راهنما :‭74‬
تاریخ نشر :1998.
نوع ماده :Latin documents
[Document]Latin documents
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
17.
Latin documents
عنوان :circulatory organs of abdominal appendages in primitive insects (Hexapoda: Archaeognatha, Zygentoma and Ephemeroptera)
شماره راهنما :‭75‬
تاریخ نشر :2000.
نوع ماده :Latin documents
[Document]Latin documents
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
18.
Latin documents
عنوان :parasite transmission via a vitamin supplement
شماره راهنما :‭76‬
تاریخ نشر :1997.
نوع ماده :Latin documents
[Document]Latin documents
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
19.
Latin documents
عنوان :Sturgeon Farming
شماره راهنما :‭45,‮ ‬54‬
پدیدآور :Kozlov, V. I.
تاریخ نشر :1993.
ناشر :VNIIR
نوع ماده :Latin documents
[Document]Latin documents
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
20.
Latin documents
عنوان :Utilization of Trangenic fish in Developing Countries: Potential Benelits and risks
شماره راهنما :‭55‬
پدیدآور :Dunham, Rex A.
تاریخ نشر :1999.
نوع ماده :Latin documents
[Document]Latin documents
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو