نمایش مختصر - فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
مترجم ( ۸۴۴ )
‭BF‬ ( ۳۳۳ )
بیشتر...
ناشران مرتبط
امیرکبیر ( ۱۲۴۷ )
بی‌نا] ( ۷۰۱ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
کتاب فارسی ( ۹۲۵۲۴ )
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۹۲۵۲۴ رکورد از ۲۵۶۳۵۷ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
عنوان :فلور ایران
شماره راهنما :‭QK۳۷۱‬‭/۸ف۶‮خ‍‬‬
پدیدآور :خاتم ساز.محبوبه
تاریخ نشر :‭۱۳۷۱‬.
ناشر :موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2.
کتاب
عنوان :کالبدشناسی مقایسه‌ای دستگاه تنفس پستانداران اهلی
شماره راهنما :‭QL۸۴۵‬‭ /ر۲،ک۲ ۱۳۶۸‬
پدیدآور :رادم‍ه‍ر، ب‍ی‍ژن‌
تاریخ نشر :‭۱۳۶۸‬.
ناشر :ب. رادمهر؛ م. ح. توحیدی‌پور
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
3.
کتاب
عنوان :فرهنگ گیل و دیلم: فارسی به گیلکی
شماره راهنما :م‭PIR۳۲۶۸‬‭ /گ۹۳،پ۲ ۱۳۶۶‬
پدیدآور :پاینده، محمود،‭۱۳۱۰ ‬
تاریخ نشر :‭۱۳۶۶‬.
ناشر :امیرکبیر
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
4.
کتاب
عنوان :فلسفه ترویج
شماره راهنما :‭S۵۴۴‬‭ /ج۲،ف۸ ۱۳۵۰‬
پدیدآور :جبرئیلی، تقی
تاریخ نشر :‭۱۳۵۰‬.
ناشر :آموزشگاه عالی کشاورزی همدان
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
5.
کتاب
عنوان :فرهنگ زمین‌شناسی: فارسی- انگلیسی- فرانسه
شماره راهنما :م‭QE۵‬‭ /ق۴،ف۴ ۱۳۶۶‬
پدیدآور :قریب، عبدالکریم،‭۱۲۹۱ ‬-، مترجم
تاریخ نشر :‭۱۳۶۶‬.
ناشر :انزلی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
6.
کتاب
عنوان :واژه‌نامه فیزیک-انگلیسی-فارسی،فارسی-انگلیسی
شماره راهنما :م‭QC۵‬‭ /م۴،و۲ ۱۳۶۲‬
پدیدآور :مرکز نشر دانشگاهی. گروه فیزیک
تاریخ نشر :‭۱۳۶۲‬.
ناشر :مرکز نشر دانشگاهی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
7.
کتاب
عنوان :واژه‌نامه فیزیک انگلیسی-فارسی،فارسی-انگلیسی (نشر مقدماتی)
شماره راهنما :م‭QC۵‬‭ /م۴،و۲ ۱۳۶۱‬
پدیدآور :مرکز نشر دانشگاهی. گروه فیزیک
تاریخ نشر :‭۱۳۶۱-۱۳۶۲‬.
ناشر :مرکز نشر دانشگاهی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
8.
کتاب
عنوان :بیوشیمی و فیزیولوژی گیاهی (عملی)
شماره راهنما :‭QK۸۶۵‬‭ /ح۴،ب۹ ۱۳۶۵‬
پدیدآور :ح‍دادچ‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
تاریخ نشر :‭۱۳۶۵‬.
ناشر :جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی)، بخش فرهنگی، واحد فوق برنامه
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
9.
کتاب
عنوان :خانواده و نیازمندیهای کودکان
شماره راهنما :‭HQ۷۶۹‬‭ /ق۲،خ۲ ۱۳۷۰‬
پدیدآور :ق‍ائ‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
تاریخ نشر :‭۱۳۶۶ ،۱۳۷۰‬.
ناشر :امیری
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
10.
کتاب
عنوان :شیمی آلی معاصر
شماره راهنما :‭QD۲۵۱/۲‬‭ /ت۴،ش۹ ۱۳۶۶‬
پدیدآور :ترنی، اندرو
تاریخ نشر :‭۱۳۶۶، ۱۳۷۱‬.
ناشر :مرکز نشر دانشگاهی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
11.
کتاب
عنوان :کتابشناسی علوم زیستی
شماره راهنما :م‭Z۵۳۲۰‬‭ /م۷،ک۲ ۱۳۶۵‬
پدیدآور :م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، م‍ه‍رخ‌ (ق‍اب‍وس‍ی‌)
تاریخ نشر :‭۱۳۶۵‬.
ناشر :وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
12.
کتاب
عنوان :جغرافیای مفصل ایران
شماره راهنما :‭DSR۲۳‬‭ /ب۴،ج۷‬
پدیدآور :بدیعی، ربیع،‭۱۳۰۰ ‬
تاریخ نشر :‭۱۳۶۲، ۱۳۶۷ ،۱۳۷۰-۱۳۷۲‬.
ناشر :اقبال
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
13.
کتاب
عنوان :جامعه‌شناسی روستایی
شماره راهنما :‭HT۴۲۱‬‭ /و۲،ج۲‬
پدیدآور :وثوقی، منصور،‭۱۳۲۰ ‬-، مترجم
تاریخ نشر :‭۱۳۸۶ ،۱۳۶۶، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹‬.
ناشر :کیهان
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
14.
کتاب
عنوان :وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی (قدس سره)
شماره راهنما :‭DSR۱۵۷۴‬‭ /و۶ ۱۳۶۹‬
پدیدآور :خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران،‭۱۳۶۸-۱۲۸۰ ‬
تاریخ نشر :‭۱۳۶۹،۱۳۷۶،۱۳۷۷‬.
ناشر :رجاء
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
15.
کتاب
عنوان :شیمی مواد طبیعی
شماره راهنما :‭QD۲۵۱/۲۲‬‭ /ع۲،ش۹ ۱۳۵۵‬
پدیدآور :عبده، یحیی، مترجم
تاریخ نشر :‭۱۳۵۵ ،۱۳۶۳،۱۳۵۷‬.
ناشر :دانشگاه تهران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
16.
کتاب
عنوان :ژاپن و سیاستهای امنیت اقتصادی آن
شماره راهنما :‭HC۴۶۲/۹‬‭ /ن۷،ژ۲ ۱۳۷۲‬
پدیدآور :نقی‌زاده، محمد
تاریخ نشر :‭۱۳۷۲، ۱۳۶۶‬.
ناشر :نشر نگارش
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
17.
کتاب
عنوان :فاتحه‌الکتاب : تفسیر سوره شریفه حمد
شماره راهنما :‭BP۱۰۲/۱۲‬‭ /د۵،ف۲‬
پدیدآور :دستغیب، عبدالحسین،‭۱۳۶۰-۱۲۹۲ ‬
تاریخ نشر :[‭[۱۳۶ ‬.
ناشر :کاوه
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
18.
کتاب
عنوان :جغرافیای اجتماعی شهرها،اکولژی اجتماعی شهر
شماره راهنما :‭HT۱۵۱‬‭ /ش۸،ج۶۷‬
پدیدآور :شکوئی، حسین،‭۱۳۱۲ ‬
تاریخ نشر :‭۱۳۶۵، ۱۳۶۸‬.
ناشر :جهاد دانشگاهی(دفتر مرکزی)، بخش فرهنگی، واحد فوق‌برنامه
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
19.
کتاب
عنوان :تعیین ثبات رنگ کالای نساجی: روشهای استاندارد ‭ISO‬
شماره راهنما :‭TP۸۹۲‬‭ /ت۷ ۱۳۶۶‬
تاریخ نشر :‭۱۳۶۶‬.
ناشر :صندوق چاپ کتابهای علمی و فنی‌؛ [اراک؟]: فائد
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
20.
کتاب
عنوان :واژه‌نامه فنی:انگلیسی- فارسی
شماره راهنما :م‭T۱۰‬‭ /ص۴،و۲ ۱۳۷۱‬
پدیدآور :ص‍دری‌ اف‍ش‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
تاریخ نشر :‭۱۳۷۱‬.
ناشر :نیلوفر
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو