نمایش مختصر - فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی
صفحه آماده است.
نوع مدرک
کتاب فارسی ( ۹۳۲۲۷ )
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
مترجم ( ۸۸۴ )
ناشران مرتبط
امیرکبیر ( ۱۲۵۰ )
بی‌نا] ( ۷۰۲ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۹۳۲۲۷ رکورد از ۲۵۸۹۲۱ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :فلور ایران
پدیدآور :خاتم ساز.محبوبه
تاریخ نشر :‭۱۳۷۱‬.
ناشر :موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
شماره راهنما :‭QK۳۷۱‬‭/۸ف۶‮خ‍‬‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :کالبدشناسی مقایسه‌ای دستگاه تنفس پستانداران اهلی
پدیدآور :رادم‍ه‍ر، ب‍ی‍ژن‌
تاریخ نشر :‭۱۳۶۸‬.
ناشر :ب. رادمهر؛ م. ح. توحیدی‌پور
شماره راهنما :‭QL‮ ‬۸۴۵‮ ‬/ر۲،ک۲‮ ‬۱۳۶۸‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
3.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :فرهنگ گیل و دیلم: فارسی به گیلکی
پدیدآور :پاینده، محمود،‭۱۳۱۰ ‬
تاریخ نشر :‭۱۳۶۶‬.
ناشر :امیرکبیر
شماره راهنما :‭PIR‮ ‬۳۲۶۸‮ ‬/گ۹۳،پ۲‮ ‬۱۳۶۶‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
4.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی
پدیدآور :آرون، رمون،‭۱۹۸۳-۱۹۰۵ ‬.
تاریخ نشر :‭۱۳۶۳ ،۱۳۷۰‬.
ناشر :سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی
شماره راهنما :‭HM‮ ‬۱۹‮ ‬/آ۴،م۴‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
5.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :واژه‌نامه فیزیک-انگلیسی-فارسی،فارسی-انگلیسی
پدیدآور :مرکز نشر دانشگاهی. گروه فیزیک
تاریخ نشر :‭۱۳۶۲‬.
ناشر :مرکز نشر دانشگاهی
شماره راهنما :‭QC‮ ‬۵‮ ‬/م۴،و۲‮ ‬۱۳۶۲‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
6.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :واژه‌نامه فیزیک انگلیسی-فارسی،فارسی-انگلیسی (نشر مقدماتی)
پدیدآور :مرکز نشر دانشگاهی. گروه فیزیک
تاریخ نشر :‭۱۳۶۱-۱۳۶۲‬.
ناشر :مرکز نشر دانشگاهی
شماره راهنما :‭QC‮ ‬۵‮ ‬/م۴،و۲‮ ‬۱۳۶۱‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
7.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :خانواده و نیازمندیهای کودکان
پدیدآور :ق‍ائ‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
تاریخ نشر :‭۱۳۶۶ ،۱۳۷۰‬.
ناشر :امیری
شماره راهنما :‭HQ‮ ‬۷۶۹‮ ‬/ق۲،خ۲‮ ‬۱۳۷۰‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
8.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :شیمی آلی معاصر
پدیدآور :ترنی، اندرو
تاریخ نشر :‭۱۳۶۶، ۱۳۷۱‬.
ناشر :مرکز نشر دانشگاهی
شماره راهنما :‭QD‮ ‬۲۵۱/۲‮ ‬/ت۴،ش۹‮ ‬۱۳۶۶‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
9.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :جغرافیای مفصل ایران
پدیدآور :بدیعی، ربیع،‭۱۳۰۰ ‬
تاریخ نشر :‭۱۳۶۲، ۱۳۶۷ ،۱۳۷۰-۱۳۷۲‬.
ناشر :اقبال
شماره راهنما :‭۹۱۵/۵‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
10.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی (قدس سره)
پدیدآور :خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران،‭۱۳۶۸-۱۲۸۰ ‬
تاریخ نشر :‭۱۳۶۹،۱۳۷۶،۱۳۷۷‬.
ناشر :رجاء
شماره راهنما :‭DSR‮ ‬۱۵۷۴‮ ‬/و۶‮ ‬۱۳۶۹‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
11.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :ژاپن و سیاستهای امنیت اقتصادی آن
پدیدآور :نقی‌زاده، محمد
تاریخ نشر :‭۱۳۷۲، ۱۳۶۶‬.
ناشر :نشر نگارش
شماره راهنما :‭HC‮ ‬۴۶۲/۹‮ ‬/ن۷،ژ۲‮ ‬۱۳۷۲‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
12.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :فاتحه‌الکتاب : تفسیر سوره شریفه حمد
پدیدآور :دستغیب، عبدالحسین،‭۱۳۶۰-۱۲۹۲ ‬
تاریخ نشر :[‭[۱۳۶ ‬.
ناشر :کاوه
شماره راهنما :‭BP‮ ‬۱۰۲/۱۲‮ ‬/د۵،ف۲‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
13.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :جغرافیای اجتماعی شهرها،اکولژی اجتماعی شهر
پدیدآور :شکوئی، حسین،‭۱۳۱۲ ‬
تاریخ نشر :‭۱۳۶۵، ۱۳۶۸‬.
ناشر :جهاد دانشگاهی(دفتر مرکزی)، بخش فرهنگی، واحد فوق‌برنامه
شماره راهنما :‭HT‮ ‬۱۵۱‮ ‬/ش۸،ج۶۷‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
14.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :تعیین ثبات رنگ کالای نساجی: روشهای استاندارد ‭ISO‬
تاریخ نشر :‭۱۳۶۶‬.
ناشر :صندوق چاپ کتابهای علمی و فنی‌؛ [اراک؟]: فائد
شماره راهنما :‭TP‮ ‬۸۹۲‮ ‬/ت۷‮ ‬۱۳۶۶‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
15.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :واژه‌نامه فنی:انگلیسی- فارسی
پدیدآور :ص‍دری‌ اف‍ش‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
تاریخ نشر :‭۱۳۷۱‬.
ناشر :نیلوفر
شماره راهنما :‭T‮ ‬۱۰‮ ‬/ص۴،و۲‮ ‬۱۳۷۱‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
16.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :ساخت و شناسائی رنگهای نساجی:(روشهای آزمایشگاهی)=‭Laboratory procedures: Preparation and identification of teatile dyes‬
پدیدآور :ح‍اج‍ی‌ش‍ری‍ف‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
تاریخ نشر :‭۱۳۶۵‬.
ناشر :فائو
شماره راهنما :‭TP‮ ‬۸۹۲‮ ‬/ح۲،س۲‮ ‬۱۳۶۵‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
17.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :فرهنگ بزرگ انگلیسی به فارسی حییم
پدیدآور :حییم، سلیمان، -‭۱۳۴۸‬
تاریخ نشر :‭۱۳۶۶‬.
ناشر :امیرکبیر
شماره راهنما :‭PE‮ ‬۱۶۴۵‮ ‬/ف۲،ح۹‮ ‬۱۳۶۶‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
18.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :زیست شناسی جانوری
پدیدآور :ام‍ی‍ن‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
تاریخ نشر :‭۱۳۶۳‬.
ناشر :سپهر
شماره راهنما :‭QL‮ ‬۴۷/۲‮ ‬/‮الف‬۸،ز۹‮ ‬۱۳۶۳‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
19.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :زیست شناسی جانوری
پدیدآور :ام‍ی‍ن‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
تاریخ نشر :‭۱۳۵۵ ،۱۳۵۲‬.
ناشر :امیرکبیر
شماره راهنما :‭QL‮ ‬۴۷/۲‮ ‬/‮الف‬۸،ز۹‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
20.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :فرهنگ علمی و فنی: انگلیسی-فارسی: شامل واژه‌های فیزیک، شیمی
پدیدآور :س‍ل‍ح‍ش‍ور، ن‍اص‍ر
تاریخ نشر :‭۱۳۶۳‬.
ناشر :اردیبهشت
شماره راهنما :‭Q‮ ‬۱۲۳‮ ‬/س۸،ف۴‮ ‬۱۳۶۳‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو