نمایش مختصر - فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
BIOGAS ( ۲ )
130 - 137 ( ۱ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
Turner, B. L. ( ۲۰ )
Larsen, Paul. ( ۱۸ )
بیشتر...
ناشران مرتبط
s.n. ( ۲۱۷ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
مقاله لاتین ( ۸۲۳۳ )
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:مقاله لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۸۲۳۳ رکورد از ۲۵۶۳۵۷ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin Articles
عنوان :"Vegetative and floral malformation
شماره راهنما :
پدیدآور :Kumar, J.
نوع ماده :Latin Articles
[Article]Latin Articles
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2.
Latin Articles
عنوان :Host plant, seasonal migration and control of the berry bug Dolycoris baccarum L. in Cyprus
شماره راهنما :
پدیدآور :Krambias, Andeas
نوع ماده :Latin Articles
[Article]Latin Articles
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
3.
Latin Articles
عنوان :The root - knot nematodes, Meloidogyne SPP., found in Sri Lanka
شماره راهنما :
پدیدآور :Lamberti, F.
نوع ماده :Latin Articles
[Article]Latin Articles
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
4.
Latin Articles
عنوان :Preparation of a baculovirus inoculum for use by coconut farmers to control rhinoceros beetle (Oryctes rhioceros)
شماره راهنما :
پدیدآور :Zelazny, B.
نوع ماده :Latin Articles
[Article]Latin Articles
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
5.
Latin Articles
عنوان :Root - knot nematodes, Meloidogyne species, in Mauritius and Rodrigues
شماره راهنما :
پدیدآور :Lamberti, F
نوع ماده :Latin Articles
[Article]Latin Articles
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
6.
Latin Articles
عنوان :Trap crops as a cultural measure in striga control in Africa
شماره راهنما :
پدیدآور :Parkinson, V.
نوع ماده :Latin Articles
[Article]Latin Articles
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
7.
Latin Articles
عنوان :Les mladies du sorgho et du mil en Mauritanie
شماره راهنما :
پدیدآور :Frison, E. A.
نوع ماده :Latin Articles
[Article]Latin Articles
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
8.
Latin Articles
عنوان :China
شماره راهنما :
پدیدآور :Green, S. K.
نوع ماده :Latin Articles
[Article]Latin Articles
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
9.
Latin Articles
عنوان :India
شماره راهنما :
پدیدآور :Peter, C.
نوع ماده :Latin Articles
[Article]Latin Articles
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
10.
Latin Articles
عنوان :Amsacta albistriga WLK. on groundnut and other crops
شماره راهنما :
پدیدآور :Gunathilagaraj, K.
نوع ماده :Latin Articles
[Article]Latin Articles
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
11.
Latin Articles
عنوان :Almond leaf scorch - a new disease from India
شماره راهنما :
پدیدآور :Jindal, Krishna K.
نوع ماده :Latin Articles
[Article]Latin Articles
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
12.
Latin Articles
عنوان :Libya
شماره راهنما :
پدیدآور :Wajidi Khan, M.
نوع ماده :Latin Articles
[Article]Latin Articles
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
13.
Latin Articles
عنوان :Mali
شماره راهنما :
پدیدآور :Selvara J, J. C.
نوع ماده :Latin Articles
[Article]Latin Articles
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
14.
Latin Articles
عنوان :Urban agroforestry
شماره راهنما :
پدیدآور :Thaman, R. R.
نوع ماده :Latin Articles
[Article]Latin Articles
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
15.
Latin Articles
عنوان :Urban forestry
شماره راهنما :
پدیدآور :Olembo, R. J.
نوع ماده :Latin Articles
[Article]Latin Articles
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
16.
Latin Articles
عنوان :Urban forestry
شماره راهنما :
پدیدآور :Moll, Gary
نوع ماده :Latin Articles
[Article]Latin Articles
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
17.
Latin Articles
عنوان :A second look at the economics of natural management systems in tropical mixed forests
شماره راهنما :
پدیدآور :Leslie, A. J.
نوع ماده :Latin Articles
[Article]Latin Articles
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
18.
Latin Articles
عنوان :Tropical rain forest management
شماره راهنما :
پدیدآور :Schmidt, R.
نوع ماده :Latin Articles
[Article]Latin Articles
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
19.
Latin Articles
عنوان :Tropical timbers for construction in the Asean countries
شماره راهنما :
پدیدآور :Tesoro, F.
نوع ماده :Latin Articles
[Article]Latin Articles
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
20.
Latin Articles
عنوان :West African wildlife
شماره راهنما :
پدیدآور :Nitamoa - Baidu, Yaa.
نوع ماده :Latin Articles
[Article]Latin Articles
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو