رکورد قبلیرکورد بعدی

" بیماری کوتولگی زبر ذرت در ایران و مدیریت آن "


شماره شناسایی : 18874933
شماره مدرک : ۶۲۰۰۶
نام عام مواد : [نشریه فنی]
شناسه افزوده : معصومی، محمود
عنوان اصلي : بیماری کوتولگی زبر ذرت در ایران و مدیریت آن
نام نخستين پديدآور : محمود معصومی
صفحه شمار : ۴۵ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۲۰۰۶ مورخ ۱۹-۰۵-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی