رکورد قبلیرکورد بعدی

" تهيه و يکپارچه سازي نقشه ها و داده‌هاي رقومي حوضه¬هاي رده هفت کشور وتوسعه پايگاه داده هاي مکاني، زماني و موضوعي مرتبط با ظرفيت آبي "


شماره شناسایی : 18874927
شماره مدرک : ۶۱۹۹۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : شريفي، فرود
: مهديان، محمدحسين
: پرهمت، جهانگير
: بهروان، هوشنگ
: داودي، حميد
: عبده کلاهچي، عبدالنبي
: رحماني جويناني، مهدي
: غياثي، نجفقلي
: کاظمي، رحيم
: حسيني، مجيد
: شريفي، فرود
: ابراهيمي، نادر قلي
: افسانه خيري،
: شعاعي، ضياءالدين
: پرويز گرشاسبي،
: سميه کاري،
: غفوري روزبهاني، عبدالمحمد
: حسينعلي بهرامي،
: مريم رستمي،
: ثقفيان، بهرام
: سمانه اروندي،
: عادله علي جانپور شلماني،
: خلخالي، علي
: حسين سعادت،
: محمد مهدي حسيني رضي،
: حسيني، مجيد
: سلطاني، محمد جعفر
: شادماني، عليرضا
: امير ملكي بيگدلي،
: علي اكبر موسيوند،
عنوان اصلي : تهيه و يکپارچه سازي نقشه ها و داده‌هاي رقومي حوضه¬هاي رده هفت کشور وتوسعه پايگاه داده هاي مکاني، زماني و موضوعي مرتبط با ظرفيت آبي
نام نخستين پديدآور : شريفي، فرود
عنوان اصلي به زبان ديگر : Preparing and Integrating Digital Data and Maps of 7th Order Watersheds and Developing Spatial, Temporal and Thematic Databases Related to Water Capacity
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸۶۱۹۹۹
: شماره طرح : 014-29-29-9451-94003
: سامانه سمپات
توصیفگر : ظرفیت های آبی
: رتبه هفت
: داده های مکانی
خلاصه یا چکیده : پژوهش حاضر تحت عنوان "تهيه و یکپارچه¬سازی نقشه¬ها و داده¬های رقومی حوضه های رده هفت کشور و توسعه پایگاه داده¬های مکانی، زمانی و موضوعی مرتبط با ظرفیت آبی در حوضه ها، استان¬ها و مناطق مختلف اقلیمی کشور" در سال 1394 به تصویب رسید. تولید داده¬های مکانی زمانی و موضوعی مرتبط با ظرفیت آبی، جمع‌بندی اطلاعات و نقشه‌های تهیه شده در مورد ویژگی‌ها حوضه های آبخیز رده هفت و تلفیق لایه‌های اطلاعاتی از جمله ضروریات تحقیقاتی و اجرایی در سطح کشور شناخته شده بود که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است و نتایج آن، اینک نهایی و در اختیار کاربران قرار می-گیرد. دراین پژوهش در مرحله اول پس ازتهیه گزارش‌ها، لایه‌های اطلاعاتی، داده¬های مکانی، زمانی و موضوعی، نتایج دستاوردهاي مرتبط با ظرفیت آبی حوضه های رده چهار، یافته های طرح‌ سيماي حوضه های آبخيز و ساير اطلاعات و یافته‌‌های مرتبط، نسبت به شناسايي متغیرهای مستقل و وابسته مكاني و زماني و طراحي نمودار گردشی اطلس و بانك داده‌هاي رقومی اقدام شده است. درگام بعد طراحي بستر مناسب اطلاعات مكاني و توصيفي در قالب زيرحوضه های رتبه هفت در سه مقياس ملي، منطقه اي و حوضه‌اي صورت گرفته است. سپس ساماندهي، چيدمان و يكپارچه‌سازي داده‌ها، متغيرها، پارامترها(شامل مدل و فیزیوگرافی)، يافته‌ها و موضوعات در مقياس یاد شده انجام و در مرحله بعد گزارشات و لايه‌هاي موضوعي (فراداده) وتلفيق و پهنه‌بندي لايه‌هاي همگن، شامل لايه‌هاي سيل- آبدهي و ...، به‌منظور كاربردي نمودن نتايج و تلفيق نتايج ملي به‌صورت ماتريس (جدول اطلاعات)، داده چندبعدي (لايه‌های فيزيوگرافي، پوشش، خاك، زمين‌شناسي، فرسايش، رسوب، سيل، آبدهي، پارامترهای مختلف مرتبط با رواناب و مدل‌های مورد استفاده و ... ) و نقشه‌ها و گزارشات به‌كمك روش‌هاي تركيبي، تجمیعی و تحليل‌هاي چند متغيره صورت گرفته و خروجی‌های مناسب برای چاپ و استفاده در بانک اطلاعات رقومی تهیه شده است. نهایتاً كارتوگرافي نقشه‌ها براساس فرمت‌هاي استاندارد موضوعی و مکانی و در قالب نياز طرح وسهولت استفاده كاربر بانك اطلاعات رقومي تهیه شده است. برای دريافت و بررسي نظرات پژوهشگران و اساتيد و خبرگان به‌منظور ارتقا كيفي طرح و چاپ اطلس ملی ابتدا نسخه آزمایشی در تيراژ مناسب تهیه و تكثير شده و نهایتاً لوح فشرده بانك اطلاعاتي(DVD) و اطلس خروجی منتشر و در اختیار کاربران قرارداده شده است. خاطر نشان می-نماید که این گزارش در دو جلد تهیه و تدوین شده است که جلد اول شامل مقدمه و کلیات، بحث و نتایج و نهایتاً نتیجه گیری می باشد و جلد دوم شامل نقشه ها، نمودارها و جداول حوضه های رتبه هفت کشوری می باشد.
: Abstract Recognition of water resources and water demand are the main components for water resource management and drought mitigation. A decition support system is usually required for decision makers and stakeholders to combat the negative aspects of development and periodic runoff fluctuaions. To create this system the basic issues such as available data and recognizing problem in this field is required. For these, the national project of water resources potential, and simulation of water processes and quantity in was defined. Extracting of physical parameters of hydrologic models, generalization of related point data of hydrologic phenomena to the regional scale using different methods, analysis of evaporation and calculation of potential evapotranspiration for hydrologic simulation in basins order 7 and estimation of surface water capacities in this area were the main objectives of the national research project. In this study the parameters of hydrologic models such as SFBM, ISDI and AWBM was optimised for basins order 7 in Iran. In addition, the hydrologic characteristics including runoff threshold, curve number (CN), infiltration, runoff coefficient, base flow index, recession curve, and also flow duration curve were calculated and aggregated in a database and maps.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی