رکورد قبلیرکورد بعدی

" بازاریابی و فروش محصولات باغی "


شماره شناسایی : 18874911
شماره مدرک : ۹۸-۱۷ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : قادری، خبات
عنوان اصلي : بازاریابی و فروش محصولات باغی
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۸
فروست : شماره ثبت ۱۷-۹۸ف مورخ ۲۱-۱۱-۹۸
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی