رکورد قبلیرکورد بعدی

" مدیریت پرورش شترمرغ "


شماره شناسایی : 18874908
شماره مدرک : ۹۸-۱۴ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : لطف الهیان، هوشنگ
عنوان اصلي : مدیریت پرورش شترمرغ
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۸
فروست : شماره ثبت ۱۴-۹۸ف مورخ ۲۱-۱۱-۹۸
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی