رکورد قبلیرکورد بعدی

" مدیریت تولید مثل گوسفند "


شماره شناسایی : 18874907
شماره مدرک : ۹۸-۱۵ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : اسدزاده، نادر
عنوان اصلي : مدیریت تولید مثل گوسفند
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۸
فروست : شماره ثبت ۱۵-۹۸ف مورخ ۲۱-۱۱-۹۸
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی