رکورد قبلیرکورد بعدی

" مدیریت پایدار آبزی پروری در قفس، مدیریت تولید، بهداشت و بیماری قسمت اول "


شماره شناسایی : 18874903
شماره مدرک : ۹۸-۹ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : مرتضایی، رضا
: فارابی، محمد وحید
: قائدنیا، بابک
عنوان اصلي : مدیریت پایدار آبزی پروری در قفس، مدیریت تولید، بهداشت و بیماری قسمت اول
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی
فروست : شماره ثبت ۹-۹۸ف مورخ ۲۸-۱۰-۹۸
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی