رکورد قبلیرکورد بعدی

" پسیل پسته و روشهای مبارزه با آن "


شماره شناسایی : 18874900
شماره مدرک : ۹۸-۴ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : حکم آبادی، حسین
عنوان اصلي : پسیل پسته و روشهای مبارزه با آن
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۸
فروست : شماره ثبت ۴-۹۸ف مورخ ۲۸-۱۰-۹۸
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی