رکورد قبلیرکورد بعدی

" شناخت بیماری لسکای یا سکته مو و روشهای کنترل ان "


شماره شناسایی : 18874899
شماره مدرک : ۹۸-۳ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : کاوسی، بیژن
عنوان اصلي : شناخت بیماری لسکای یا سکته مو و روشهای کنترل ان
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۸
فروست : شماره ثبت ۳-۹۸ف مورخ ۲۸-۱۰-۹۸
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی