رکورد قبلیرکورد بعدی

" مدیریت کنترل کرم خراط گردو "


شماره شناسایی : 18874895
شماره مدرک : ۹۸-۸ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : کلیایی، رئوف
عنوان اصلي : مدیریت کنترل کرم خراط گردو
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۸
فروست : شماره ثبت ۹۸-۸ف مورخ ۲۸-۱۰-۹۸
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی