رکورد قبلیرکورد بعدی

" هرس کنار "


شماره شناسایی : 18874892
شماره مدرک : ۹۹-۲۱ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : حسن زاده خانکهدانی، حامد
عنوان اصلي : هرس کنار
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۹
فروست : شماره ثبت ۹۹-۲۱ف مورخ ۲۵-۱۲-۹۹
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی