رکورد قبلیرکورد بعدی

" جایگزینی کشت سورگوم علوفه با ذرت علوفه ای "


شماره شناسایی : 18874890
شماره مدرک : ۹۹-۱۹ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : سالمی، حمیدرضا
عنوان اصلي : جایگزینی کشت سورگوم علوفه با ذرت علوفه ای
وضعیت انتشار : تهران: موسسه اموزش و ترویج کشاورزی، ۹۹
فروست : شماره ثبت ۹۹-۱۹ف مورخ ۲۵-۱۲-۹۹
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی