رکورد قبلیرکورد بعدی

" امنیت زیستی با بیوسکوریتی در واحدهای مرغداری "


شماره شناسایی : 18874889
شماره مدرک : ۹۹-۱۸ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : اکبرشاهی، علیرضا
عنوان اصلي : امنیت زیستی با بیوسکوریتی در واحدهای مرغداری
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۹
فروست : شماره ثبت ۹۹-۱۸ف مورخ ۲۵-۱۲-۹۹
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی