رکورد قبلیرکورد بعدی

" مدیریت تغذیه در جوجه های گوشتی "


شماره شناسایی : 18874888
شماره مدرک : ۹۹-۱۷ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : حسینی، عبداله
عنوان اصلي : مدیریت تغذیه در جوجه های گوشتی
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۹
فروست : شماره ثبت۱۶-۹۹ف مورخ ۲۵-۱۲-۹۹
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی