رکورد قبلیرکورد بعدی

" بیماریها، آفات و علفهای هرز زیتون "


شماره شناسایی : 18874886
شماره مدرک : ۹۹-۱۵ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : طاهری، مهدی
عنوان اصلي : بیماریها، آفات و علفهای هرز زیتون
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۹
فروست : شماره ثبت ۱۵-۹۹ف مورخ ۲۵-۱۲-۹۹
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی