رکورد قبلیرکورد بعدی

" راهنمای کاشت ، داشت و برداشت کینوا قسمت اول "


شماره شناسایی : 18874879
شماره مدرک : ۹۹-۸ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : صالحی، معصومه
عنوان اصلي : راهنمای کاشت ، داشت و برداشت کینوا قسمت اول
وضعیت انتشار : تهران: موسسه اموزش و ترویج کشاورزی، ۹۹
فروست : شماره ثبت ۸-۹۹ف مورخ ۲۰-۳-۹۹
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی