رکورد قبلیرکورد بعدی

" مدیریت مصرف انرژی گرمایشی در گلخانه "


شماره شناسایی : 18874878
شماره مدرک : ۹۹-۷ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : مومنی، داود
عنوان اصلي : مدیریت مصرف انرژی گرمایشی در گلخانه
وضعیت انتشار : تهران: موسه اموزش و ترویج کشاورزی، ۹۹
فروست : شماره ثبت ۷-۹۹ف مورخ ۲۰-۳-۹۹
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی