رکورد قبلیرکورد بعدی

" شناسایی و مدیریت علفهای هرز گندم "


شماره شناسایی : 18874876
شماره مدرک : ۹۹-۵ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : جمالی، محمدرضا
عنوان اصلي : شناسایی و مدیریت علفهای هرز گندم
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۹
فروست : شماره ثبت ۵-۹۹ف مورخ ۲۰-۳-۹۹
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی