رکورد قبلیرکورد بعدی

" دست‌نامه مروری بر مفاهیم شوری خاک و اصول کنترل آن در آزمایش‌های لایسیمتری و مزرعه‌ای "


شماره شناسایی : 18874870
شماره مدرک : ۶۱۹۹۰
نام عام مواد : [دستنامه فنی]
شناسه افزوده : هاشمی نژاد، یوسف
عنوان اصلي : دست‌نامه مروری بر مفاهیم شوری خاک و اصول کنترل آن در آزمایش‌های لایسیمتری و مزرعه‌ای
نام نخستين پديدآور : یوسف هاشمی نژاد
صفحه شمار : ۴۱ص.
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات خاک و آب، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۹۰ مورخ ۱۱-۰۵-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : آن‌چه مسلم است، ریشه گیاه در ارتباط با محلول خاک است و در نتیجه، گیاه به شوری محلول خاک واکنش نشان خواهد داد. از طرفی، شوری آب آبیاری بر شوری خاک در منطقه ریشه تاثیرگذار است. از دیگر سو این ارتباط یک رابطه دینامیک و پویا است به‌نحوی که مقدار شوری محلول خاک در فاصله بین دو آبیاری پیوسته در حال تغییر است. در بلند مدت و پس از آبیاری‌های متوالی با شرایط تقریباً یکسان، تعادلی نسبتاً ماندگار بین شوری آب آبیاری و شوری خاک ایجاد می‌شود. در آزمایش‌های شوری سعی می‌شود این نقطه تعادلی در طی اجرای آزمایش یا دستِ‌کم در زمان اعمال تنش شوری برقرار باشد. این دست‌نامه به بررسی روابط متقابل شوری آب و خاک پرداخته و شرایط کنترل شوری خاک در طی اجرای آزمایش‌های شوری را مرور می‌نماید.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی