رکورد قبلیرکورد بعدی

" پیش‌بینی زمان وقوع سرمازدگی و ارائه توصیه های فنی برای حفاظت از محصولات کشاورزی در مقابل سرما "


شماره شناسایی : 18874865
شماره مدرک : ۴۱۴۰۱۶۶
نام عام مواد : [اپلیکیشن]
شناسه افزوده : باقری، نیکروز
: سپهوند، موحد
عنوان اصلي : پیش‌بینی زمان وقوع سرمازدگی و ارائه توصیه های فنی برای حفاظت از محصولات کشاورزی در مقابل سرما
نام نخستين پديدآور : نیکروز باقری، موحد سپهوند
صفحه شمار : ۴۳ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۴۱۴۰۱۶۶ مورخ ۱۰-۰۵-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : در این اپلیکیشن ابتدا زمان وقوع سرمازدگی با استفاده از محاسبه متغیرهای مهم تأثیرگذار از جمله دمای هوا، رطوبت نسبی هوا و همچنین دمای نقطه شبنم و براساس دمای بحرانی سرمازدگی گیاه، پیش بینی می شود. در صورتی که احتمال وقوع سرمازدگی براساس تصمیم سیستم خبره، مثبت ارزیابی شود، روش ها و سامانه های موجود برای کاهش خسارت های ناشی از سرمازدگی به کشاورزی معرفی می شود. در این اپلیکیشن سعی شده تا روش ها و سامانه های معرفی شده به زبانی آسان و شیوا و با شکل های مناسب به کشاورز معرفی شود. همچنین نکات کلیدی و مهم در انتخاب و استفاده از هر یک از روش ها بیان شده است.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی