رکورد قبلیرکورد بعدی

" مکانیابی مناطق رویشی پسته "


شماره شناسایی : 18874864
شماره مدرک : ۴۱۴۰۱۶۵
نام عام مواد : [اپلیکیشن]
شناسه افزوده : یاراحمدی، جمشید
عنوان اصلي : مکانیابی مناطق رویشی پسته
نام نخستين پديدآور : جمشید یاراحمدی
صفحه شمار : ۱ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۴۱۴۰۱۶۵ مورخ ۱۰-۰۵-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : این اپلیکیشن براساس نتایج حاصل از اجرای طرحهای تحقیقاتی مرتبط با موضوع بوده که در شمالغرب کشور (استانهای آذربایجان شرقی، غربی، کردستان و اردبیل)، با حمایت علمی-فنی پژوهشکده پسته و با مسولیت اجرایی بنده اجرا شده و گزارشات مربوط با رتبه عالی مورد تاییدکمیته علمی-فنی موسسه باغبانی کشور قرار گرفته است. در این طرح ها، برخی فاکتورهای اقلیمی موثر بر رشد و عملکرد محصول پسته بر مبنای شرایط اقلیمی حاکم بر شمالغرب کشور تدقیق و بروز شده اند. در همین راستا، داده های بروز اقلیمی در مناطق مورد مطالعه تهیه شده و ضمن ایجاد بانک اطلاعاتی در محیط GIS،با استفاده از الگوریتم های موجود در محیط نرم افزاری ARCGIS تحلیل های مکانی متغیرهای اقلیمی مختلف تاثیرگذار بر رشد و عملکرد پسته انجام گرفته و در ادامه با استفاده از امکانات MODEL BUILDING پهنه مای مناسب رویشی پسته مشخص شدند. در شناسایی وضعیت هر یک از آبادی ها بر حسب سایر تقسیمات سیاسی کشور (استان، شهرستان، بخش و دهستان) از اخرین اطلاعات موجود در درگاه ملی آمار ایران در سال 1398و انطباق آنها با نقشه مدل سازی شده مناطق رویشی پسته در محیط GIS تهیه شده است. با توجه به تقاضای روزافزون احداث باغات پسته و گسترش بیش از پیش باغات پسته از یک طرف، ارزش اقتصادی بالای این محصول باغی و سازگاری آن با خاک های نسبتا شور در کنار نیاز آبی کمتر آن نسبت به باغات موجود از طرف دیگر، ضرورت تهیه و قابلیت دسترسی به این اپلیکیشن کاملا احساس می شود.بر همین مبنا، اپ پیشنهادی می تواند به عنوان ابزاری موثر در انتخاب محل دقیق تر احداث باغات جدید پسته و یا امکان جایگزینی آن با باغات قدیمی سایر محصولات باغی، در اختیار بهره برداران و باغداران منطقه عمل کند. باتوجه به تاثیرپذیری بالای درختان پسته از متغییرهای اقلیمی، انتظار می رود با انتخاب اگاهانه مناطق جدید احداث باغات پسته در انطباق هرچه بیشتر با پارامترهای اقلیمی مورد نیاز کشت پسته از طرف باغداران، احتمال کاهش عملکرد محصول تحت تاثیر مخاطرات اقلیمی بر باغات پسته به حداقل خواهد رسید.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی