رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارقام مناسب گندم و اصول زراعت انها در اقلیمهای مختلف دیم کشور "


شماره شناسایی : 18874858
شماره مدرک : ۹۹-۳ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : ‏‏ روستایی، مظفر
عنوان اصلي : ارقام مناسب گندم و اصول زراعت انها در اقلیمهای مختلف دیم کشور
وضعیت انتشار : تهران: موسسه اموزش و ترویج کشاورزی، ۱۳۹۹
فروست : ۹۹-۳ف مورخ۱۲-۳-۹۹
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی