رکورد قبلیرکورد بعدی

" آبیاری قطره ای ذرت دانه ای در شرایط کشاورزی حفاظتی "


شماره شناسایی : 18874857
شماره مدرک : ۹۹-۲ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : خرمیان، محمد
عنوان اصلي : آبیاری قطره ای ذرت دانه ای در شرایط کشاورزی حفاظتی
وضعیت انتشار : تهران: موسسه اموزش و ترویج کشاورزی، ۱۳۹۹
فروست : ۹۹-۲ف مورخ ۱۲-۳۹۹۹۹-۲ف مورخ ۱۲-۳۹۹
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی