رکورد قبلیرکورد بعدی

" اپلیکیشن هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمینهمایش ملی مدیریت آب در مزرعه "


شماره شناسایی : 18874851
شماره مدرک : ۱۲۳-اپ
نام عام مواد : [اپلیكیشن ترویجی]
عنوان اصلي : اپلیکیشن هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمینهمایش ملی مدیریت آب در مزرعه
وضعیت انتشار : تهران: موسسه اموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۰
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی