رکورد قبلیرکورد بعدی

" اپلیکیشن پرورش و تغذیه گاوهای دومنظوره "


شماره شناسایی : 18874846
شماره مدرک : ۱۲۸-اپ
نام عام مواد : [اپلیكیشن ترویجی]
عنوان اصلي : اپلیکیشن پرورش و تغذیه گاوهای دومنظوره
وضعیت انتشار : تهران: موسسه اموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۰
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی