رکورد قبلیرکورد بعدی

" اپلیکیشن شناسایی و کنترل آفات ذرت "


شماره شناسایی : 18874839
شماره مدرک : ۱۲۱-اپ
نام عام مواد : [اپلیكیشن ترویجی]
عنوان اصلي : اپلیکیشن شناسایی و کنترل آفات ذرت
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۰
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی