رکورد قبلیرکورد بعدی

" اپلیکیشن قیمت تمام شده گوشت گوساله "


شماره شناسایی : 18874836
شماره مدرک : ۱۳۲-اپ
نام عام مواد : [اپلیكیشن ترویجی]
عنوان اصلي : اپلیکیشن قیمت تمام شده گوشت گوساله
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۰
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی