رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي و ارزيابي ساختار و عملکرد اکوسيستم هاي رويشي استپي، نيمه استپي و علفزار با استفاده از شاخص هاي زي توده گياهي، تنوع گونه هاي گياهي، غناي بانک بذر خاک، قارچ‏هاي ميکوريزي آربسکولار، تنوع ميکروبي و برخي عوامل زيستي خاک "


شماره شناسایی : 18874828
شماره مدرک : ۶۱۹۸۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : جليلي، عادل
: متيني زاده، محمد
: تيموري، مريم
عنوان اصلي : بررسي و ارزيابي ساختار و عملکرد اکوسيستم هاي رويشي استپي، نيمه استپي و علفزار با استفاده از شاخص هاي زي توده گياهي، تنوع گونه هاي گياهي، غناي بانک بذر خاک، قارچ‏هاي ميکوريزي آربسکولار، تنوع ميکروبي و برخي عوامل زيستي خاک
نام نخستين پديدآور : جليلي، عادل
عنوان اصلي به زبان ديگر : =
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹۶۱۹۸۳
: شماره طرح : 01-09-09-9353
: سامانه سمپات
توصیفگر : استپی و نیم استپی
خلاصه یا چکیده : چکیده
: abstract
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی