رکورد قبلیرکورد بعدی

" تولید فرآوردهای گوشتی "


شماره شناسایی : 18874792
شماره مدرک : ۶۱۹۷۳
نام عام مواد : [جزوه آموزشی علمی]
شناسه افزوده : حیدرنژاد، ارکیده
عنوان اصلي : تولید فرآوردهای گوشتی
نام نخستين پديدآور : ارکیده حیدرنژاد
صفحه شمار : ۸۹ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۷۳ مورخ ۰۵-۰۵-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی