رکورد قبلیرکورد بعدی

" کرا‌یو بانک گیاهان بومی ایران "


شماره شناسایی : 18874782
شماره مدرک : ۶۱۹۶۵
نام عام مواد : [کاتالوگ ذخایر ژنتیکی]
شناسه افزوده : میرجانی، لیلا
: قمری زارع، عباس
عنوان اصلي : کرا‌یو بانک گیاهان بومی ایران
نام نخستين پديدآور : لیلا میرجانی، عباس قمری زارع
صفحه شمار : ۱۳ص.
وضعیت انتشار : ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۶۵ مورخ ۰۲-۰۵-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : از اواخر قرن گذشته، با توجه به اهمیت حفظ ذخائر ژنتیکی و هم چنین حفظ تنوع زیستی، تلاش‌های جدی در سطح جامعه جهانی صورت گرفته تا از نابودی گونه‌ها و صدمه به تنوع زیستی جلوگیری گردد. سازمان‌های جهانی مانند، (GEF) Global Environmental Facility، Convention on Biodiversity (CBD)، United Nations Environmental Programme (UNEP) و … تلاش‌های زیادی برای حفظ ذخائر توارثی و تنوع زیستی و همچنین جلوگیری از خطرات زیست محیطی به‌عمل آورده‌اند و با برگزاری نشست‌ها و تصویب کنوانسیون‌های جهانی درصدد ملزم ساختن دولت‌ها و جامعه جهانی برای حفظ ذخائر توارثی و تنوع زیستی می‌باشند.از جمله عملکردهای حفاظتی انجام شده در زمینه حفظ گونه‌های گیاهی، ایجاد بانک‌های ژن گیاهی و نگهداری بذر گیاهان در شرایط مناسب برای میان مدت و یا نگهداری در دمای زیر صفر برای مدت‌های نسبتاً طولانی‌تر می‌باشد. در شرایط یاد شده، بذرها پس از مدتی قوه‌نامیه خود را از دست می‌دهند که برای جلوگیری از نابودی آنها، نیاز به بازکشت بذور می‌باشد. در برخی از گونه‌ها، به‌ویژه گونه‌های جنگلی مدت زمان لازم برای تکمیل رشد رویشی و شروع بذردهی بسیار طولانی و ده‌ها سال طول می‌کشد. مضافأ اینکه برخی از بذور قوه‌نامیه کمی‌ دارند و یا اینکه مانند گونه‌های ریکالسیترانت (Recalcitrant) و گونه‌های حد واسط (Intermediate) به سرعت قوه‌نامیه و جوانه‌زنی خود را از دست می‌دهند. از دیگر فعالیت‌های حفاظتی،‌ ایجاد مناطق حفاظت شده در عرصه‌های طبیعی و احداث باغ‌های گیاه‌شناسی می‌باشد. بیش از چند هزار باغ گیاه‌شناسی در جهان احداث شده که هزینه مراقبت و نگهداری گونه‌های گیاهی در این باغ‌ها بسیار سنگین و سرسام‌آور می‌باشد. نگهداری در دمای فراسرد (Cryopreservation)، امکان نگهداری طولانی مدت بذور و اندام‌های گیاهی را امکان‌پذیر نموده است. طول زمان نگهداری نمونه‌های گیاهی در شرایط فراسرد غیر قابل تصور می‌باشد. زیرا بر اساس معادله ترمودینامیکی Avrami (1941)، که این معادله توسط Walters و همکاران (2004) بر روی بذر کاهو و با استفاده از دماهای مختلف شامل دامنه‌ای از دماهای بالای صفر و زیر صفر صورت گرفت، مدت زمان رسیدن جوانه‌زنی بذر کاهو به نیمه عمر در شرایط نیتروژن مایع 3400 سال محاسبه گردید. در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی از سال 1382 چندین طرح/پروژه در زمینه نگهدای بذر، جوانه و سلول گونه‌های جنگلی، مرتعی و بیابانی را شروع نمود.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی