رکورد قبلیرکورد بعدی

" کلکسیون گندم بانک ژن گیاهی ملی ایران "


شماره شناسایی : 18874781
شماره مدرک : ۶۱۹۶۴
نام عام مواد : [کاتالوگ ذخایر ژنتیکی]
شناسه افزوده : ارشد، یوسف
عنوان اصلي : کلکسیون گندم بانک ژن گیاهی ملی ایران
نام نخستين پديدآور : یوسف ارشد
صفحه شمار : ۱۲ص.
وضعیت انتشار : ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۶۴ مورخ ۰۲-۰۵-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : گندم (Triticum sp.) متعلق به خانواده Gramineae یکی از قدیمی ترین نباتات اصلی به شمار می رود، بطوریکه سابقه کشت و کار آن در ناحیه بین النهرین به ده هزار سال پیش می رسد. یکی از مهم ترین واحدهای تحقیقاتی بانک ژن گیاهی ملی ایران واحد ذخایر توارثی گندم می باشد که مشتمل برجمع آوری ، احیاء و ارزیابی ذخایر توارثی گندم را بر عهده دارد. یکی از مهمترین دستاوردهای تحقیقاتی این کلکسیون معرفی رقم اوحدی، به عنوان رقم جدید گندم نان برای کاشت در مناطق سرد سیر و معتدل سرد دیم ایران است که مورد توجه کشاورزان نیز قرار گرفته است. اهم فعالیت ها و دستاوردهای این واحد در سال های اخیر شامل جمع آوری 17777 نمونه ژنتیکی، احیاء 15337 نمونه ژنتیکی، ارزیابی مورفولوژیکی،زراعی و فنولوژیکی 13520 نمونه ژنتیکی، ارزیابی نسبت به بیماری زنگ زرد 7168 نمونه ژنتیکی، ارزیابی نسبت به بیماری زنگ قهوه ای 2048 نمونه ژنتیکی، ارزیابی نسبت به تنش شوری 8448 نمونه ژنتیکی، ارزیابی نسبت به تنش خشکی 9472 نمونه ژنتیکی، ارزیابی نسبت به تنش گرما 8448 نمونه ژنتیکی، ارزیابی نسبت به تنش سرما 6144 نمونه ژنتیکی، ارزیابی نسبت به تنش خشکی (منطقه دیم سرد سیر) 4096 نمونه ژنتیکی و ارزیابی نسبت به کارآئی جذب و مصرف نیتروژن 81 نمونه ژنتیکی می باشد. نمونه های متحمل در مجموعه ذخائر توارثی گندم انتخاب و نگهداری می شوند.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی