رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي عملكرد ملكه هاي اصلاح شده در زنبورستانهاي بخش خصوصي(لايه سوم) در استان قزوين "


شماره شناسایی : 18874772
شماره مدرک : ۶۱۹۵۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : مشايخي ساردوئي، نادر
: عبادي، رحيم
: تاج آبادي، ناصر
: بانه، حسن
: طهماسبي، غلامحسين
: رضائي، حامد
: سيفي، عين اله
: غفوري، اسماعيل
: نژادمحمد نامقي، احد
: سرتيپ پور، علي
عنوان اصلي : ارزيابي عملكرد ملكه هاي اصلاح شده در زنبورستانهاي بخش خصوصي(لايه سوم) در استان قزوين
نام نخستين پديدآور : مشايخي ساردوئي، نادر
عنوان اصلي به زبان ديگر : Performance evaluation of bred queens in apiaries of Qazvin provinces
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم دامي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵۶۱۹۵۵
: شماره طرح : 1248-13-13-041-9601-96007-960308
: سامانه سمپات
توصیفگر : بچه دهی - رفتار دفاعی - تولید عسل - استان قزوین - اصلاح نژاد - زنبورعسل ایرانی - آرامش روی قاب
خلاصه یا چکیده : زنبورعسل نژاد ايراني از نظر صفات عملکردی و رفتاری در ايران در مقايسه با نژادهاي ديگر دنيا داراي برتري‌ها و ضعف‌هايي می‌باشد. تحقيق حاضر با هدف بررسي عملكرد ملکه‌های اصلاح شده طرح اصلاح نژاد زنبورعسل ایرانی در مقایسه با ملکه‌های شاهد در زنبورستان‌های بخش خصوصی در طی نسل چهاردهم تا هیجدهم در استان قزوین انجام شد. برای ارزیابی ملکه‌ها پرسشنامه‌های خاصی طراحی و در اختیار زنبورداران استان‌هاي مختلف قرار گرفت تا ملکه‌های لایه سوم طرح را در کنار ملکه‌های شاهد ارزیابی نمایند. ارزیابی ملکه‌های اصلاح شده و مقایسه با ملکه های شاهد در 9 زنبورستان در استان انجام شد. مقایسه ملکه‌های اصلاح شده و شاهد از نظر بچه‌دهی، آرامش روی قاب و رفتار تهاجمی نشان داد که در بیشتر سال‌ها ملکه‌های طرح و در بعضی سال‌ها ملکه‌های شاهد برتری دارند. این نتایج نشان داد که از نظر تولید عسل ملکه‌های طرح در سال 1396 برتر از ملکه‌های شاهد می‌باشد. در مجموع نتایج اين تحقيق پيشرفت صفات مذكور را در بعضی سال‌ها نشان می‌دهد و با توجه به برتری ملکه‌های اصلاح شده در این استان بايد در ادامه‌ي طرح با تلاش در جهت تثبیت ژنتیکی این صفات و نيز استفاده از روش‌های نوین اصلاح‌نژادی برای ایجاد کلنی‌های سازگار با شرایط اقلیمی سال‌های آتی و مشکلات جدید صنعت زنبورداری اقدام گردد.
: Iranian bees have advantages and disadvantages in terms of performance and behavioral traits compared to other honeybee races in the world. The current study was aimed to evaluate the performance of the 14th - 18th generations of breeding improved queens in Iranian Honey Bee Breeding Program, and their comparison with control queens kept in private apiaries in Qazvin province. To evaluate the queens, specific questionnaires were designed and completed by beekeepers in their apiaries based on the performance of queens in third layer. Evaluation of queens in 9 apiaries of Qazvin province was compared with control queens. Comparison of swarming, calmness and aggressive behavior showed that the superiority of bred queens in some years. These results showed that in terms of honey production, the improved queens are superior to the control queens in 2017. Totally, improvement of mentioned traits in some years and superiority of the bred queens in this province, continuing with the effort to genetically stabilize these traits and also use new breeding methods to establish colonies that are compatible with the climatic conditions of the coming years and new problems of the beekeeping industry are required.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی