رکورد قبلیرکورد بعدی

" اطلس نقشه‌های طبقه‌بندی سواحل استان خوزستان بر اساس مواد متشکله "


شماره شناسایی : 18874747
شماره مدرک : ۶۱۹۳۷
نام عام مواد : [نقشه علمی]
شناسه افزوده : غریب رضا، محمدرضا
: طباطبایی، محمود رضا
: رحمانی جوینانی، مهدی
: معصومی، حمیدرضا
عنوان اصلي : اطلس نقشه‌های طبقه‌بندی سواحل استان خوزستان بر اساس مواد متشکله
نام نخستين پديدآور : محمدرضا غریب رضا، محمود رضا طباطبایی، مهدی رحمانی جوینانی، حمیدرضا معصومی
صفحه شمار : ۷۰ص.
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۳۷ مورخ ۰۲-۰۵-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : این اطلس مشتمل بر 49 شیت نقشه با برش 1:25000 مطابق اندیکس سازمان نقشه برداری و بر اساس تفسیر تصاویر ماهواره‌ای IRS (2006، قدرت تفکیک شش متر) از یک سو و استفاده از گزارش‌های موجود از واحدهای رسوبی پروژه تغییرات خطوط ساحلی کشور که در آن‌ها خصوصیات بافتی و مواد متشکله نوار ساحلی معرفی شده و نیز سوابق بازدیدهای میدانی و استناد به طبقه‌بندی Owens (1994)، طبقه بندی نوار ساحلی استان سیستان و بلوچستان از نظر جنس مواد تشکیل دهنده تهیه شده است. دامنه اعمال این رده‌بندی در بخش‌های مختلف ساحل به توجه به شواهد موجود و قابل استناد متفاوت بوده است و تا چند کیلومتر نیز رسیده است. این طبقه بندی در نوار ساحلی استان و در قسمت‌های مختلف، با توجه به موقعیت محلی و جنس مواد، تا عمق نفوذ فرایندهای دریایی به ویژه جزرومد در خشکی تفکیک شده است
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی