رکورد قبلیرکورد بعدی

" هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "


شماره شناسایی : 18874712
شماره مدرک : ۳۱۴۰۱۲۷
نام عام مواد : [کتاب]
شناسه افزوده : موسسه تحقیقات خاک و آب، موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان اصلي : هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
نام نخستين پديدآور : موسسه تحقیقات خاک و آب موسسه تحقیقات خاک و آب
صفحه شمار : ۶۳۰ص.
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات خاک و آب، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۳۱۴۰۱۲۷ مورخ ۲۸-۰۴-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی