رکورد قبلیرکورد بعدی

" مطالعه اکولوژيک زيستگاه هاي مصنوعي استان بوشهر "


شماره شناسایی : 18874704
شماره مدرک : ۶۱۹۲۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : حق شناس، آرش
: اژدري، دانيال
: زرشناس، غلامعباس
: آئين جمشيد، خسرو
: اميدي، سهيلا
: مرزباني، عبدالرسول
: ايزدپناهي، غلامرضا
: آلبوشريف، علي
: محمدنژاد، جمشيد
: محسني زاده، فاطمه
عنوان اصلي : مطالعه اکولوژيک زيستگاه هاي مصنوعي استان بوشهر
نام نخستين پديدآور : حق شناس، آرش
عنوان اصلي به زبان ديگر : An ecological investigation on Artifical reefs in Bushehr province
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸۶۱۹۲۰
: شماره طرح : 4-80-12-91157
: سامانه سمپات
توصیفگر : زیستگاه مصنوعی
: منگف
: استان بوشهر
خلاصه یا چکیده : مطالعات اکولوژیک زیستگاه مصنوعی منگف شامل ارزیابی وضعیت فیزیکی، شیمیایی و زیستی آن پس از گذشت حدود 6 سال از ساخت این زیستگاه در سال 1380 انجام گردید. طی سال های 1386 تا 1388 جمعا در 8 نوبت و به صورت نمونه برداری فصلی از وضعیت فیزیکی شیمیایی و زیستی منطقه در چهار ایستگاه پیرامون زیستگاه مصنوعی منگف و یک ایستگاه در فاصله 1 مایل دریایی ازآن تعیین گردید. کلیه دستورالعمل های نمونه برداری و آزمایشگاهی بر اساس ویرایش سومMOOPAM 1999 انجام گردیده است. نتایج با استفاده از Excel 2010 مورد محاسبه و آنالیز قرارگرفتند. نتایج به دست آمده به طور خلاصه به این شرح می باشندتعداد65 گونه فیتوپلانکتونی شناسایی گردید. طی دوره بررسی بیشترین فراوانی در زمستان 87 و کمترین فراوانی در تابستان 87 مشاهده گردید. 26 تاکسا از زئوپلانکتون هم شناسایی گردید که پاروپایان فراوانترین گروه زئوپلانکتونی در تمام نقاط بودن دربین گروه های کفزی دوکپه ای ها، شکم پایان و ده پایان به ترتیب دارای بیشترین فراوانی بودند. فراوانی کفزیان در زیستگاه حدود دوبرابر ایستگاه شاهد بوده است. سازهReef ball نسبت به دیگر سازه ها ترجیح داده می شود. این مطلب درباره هردوسطح داخلی و خارجی سازه صادق می باشد. تمامی سنجه های بررسی شده آب مناطق مورد بررسی در محدوده مجاز استانداردهای ملی و منطقه ای بوده اند.
: Ecological studies of Mongof artificial reefs including assessment of its physical, chemical and biological status were performed after about 6 years of construction of this habitat in 2001.During the years 2007 to 2009, a total of 8 seasonal sampling of the physical, chemical and biological status of the region in four sampling sites around the artificial habitat of Mongof and one sampling site at a distance of one mile from it was determined. All laboratical analysis done by MOOPAM procedures. Results were computerized and looked by the usage of Microsoft Excel 2010. The brief results are as follows: - 65phytoplankton species were identified with most abundance in winter 2008, and less in summer 2007. There are 26 identified zooplankton taxa that Copepods were more common in all stations. - Benthic community abundance was mostly consisting of Bivalves, Gastropods, and Decapods, respectively. - Benthos abundance is higher (approximately 2 times) in constructions than control station. - Reef balls (RB) are more preferable for benthic settlement and feeding than other kinds of constructions. This is also true for not only outside but also for inner surface of the constructions. - The average biomass of the benthos during the study was 2730, 2659, and 569 gr/m2 for RB, Fish haven (FH), and the rest (used, and corrupted concrete pipes), respectively. - All physical and chemical parameters were under the national and regional standards thresholds.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
مطالعه اکولوژيک زيستگاه هاي مصنوعي استان بوشهر
61920.pdf
گزارشات نهایی
متن
application/octet-stream
1017.91 KB
85
85
نظرسنجی