رکورد قبلیرکورد بعدی

" دستورالعمل ایجاد واحدهای نمایشی "


شماره شناسایی : 18874697
شماره مدرک : ۶۱۹۱۴
نام عام مواد : [دستورالعمل ترویجی]
شناسه افزوده : قاسمی، جواد
عنوان اصلي : دستورالعمل ایجاد واحدهای نمایشی
نام نخستين پديدآور : جواد قاسمی
صفحه شمار : ۰ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۱۴ مورخ ۲۸-۰۴-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی