رکورد قبلیرکورد بعدی

" دستورالعمل برگزاری دوره ترویجی "


شماره شناسایی : 18874696
شماره مدرک : ۶۱۹۱۳
نام عام مواد : [دستورالعمل ترویجی]
شناسه افزوده : قاسمی، جواد
عنوان اصلي : دستورالعمل برگزاری دوره ترویجی
نام نخستين پديدآور : جواد قاسمی
صفحه شمار : ۰ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۱۳ مورخ ۲۸-۰۴-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی