رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي عملکرد الگوريتم هاي آشکارساز طوفان هاي گرد و غبار در جنوب و جنوبشرق کشور(استان هاي هرمزگان، کرمان، سيستان و بلوچستان) "


شماره شناسایی : 18874686
شماره مدرک : ۶۱۹۱۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : دمي زاده، محمود
: ميري، مرتضي
: دمي زاده، محمود
: معدنچي، پيمان
: ايران منش، فاضل
: گودرزي، مسعود
: زند، مهران
: مجيدي، عليرضا
: نوروزي، علي اکبر
: رضيئي، طيب
: کوثري، محمدرضا
: سلاجقه، افشين
: پليه وران، راضيه
: ميري، مرتضي
: سعيديان، حمزه
: آقاميرزاده، سيدشاهين
عنوان اصلي : ارزيابي عملکرد الگوريتم هاي آشکارساز طوفان هاي گرد و غبار در جنوب و جنوبشرق کشور(استان هاي هرمزگان، کرمان، سيستان و بلوچستان)
نام نخستين پديدآور : دمي زاده، محمود
عنوان اصلي به زبان ديگر : Performance Evaluation of Dust Storms Detector Algorithms in ُSouth and Southeast of Iran (Hormozgan, Kerman and Sistan and Bluchestan Provinces)
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵۶۱۹۱۰
: شماره طرح : 0-62-29-012-990303
: سامانه سمپات
توصیفگر : الگوریتم آشکارساز
: تصاویر مودیس
: عمق نوری آئروسل
: واکاوی
خلاصه یا چکیده : جنوب و جنوب¬شرق کشور یکی از مهمترین مناطق کشور بوده که پدیده گرد و غبار بصورت قابل توجهی در آن به وقوع می¬پیوندد. بررسی¬های انجام شده بیانگر شدت این پدیده در مناطقی مثل بندرعباس، قشم، ابوموسی و جاسک، زابل، سراوان، خاش، شهداد، زهک و کهنوج بوده که تاثیرات مهمی را بر محیط پیرامونی خود بجا می¬گذارد. در پژوهش حاضر شش الگوریتمAckerman, NDDI, TDI , Miller,TIIDI و Roskovensky مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند که در بین الگوریتم¬های مورد استفاده، الگوریتم TIIDIوTDI عملکرد بهتری را به نمایش گذاشتند و منابع و محدوده توده گرد و غبار را بهتر از سایر الگوریتم¬های مورد استفاده، تعیین و آشکار نمودند. یافته¬های پژوهش بیانگر وجود کانون-هایی بزرگ در تولید گرد و غبار در مناطق شرقی استان هرمزگان در حدفاصل بندر کوه مبارک تا روستای لیردف و همچنین نواحی شرقی روستای زرآباد استان سیستان و بلوچستان، مناطق حدفاصل روستای کوهستک تا شرق بندرعباس، اراضی و مناطق همجوار فرودگاه بین¬المللی قشم، مناطق غربی شهر بندرعباس واقع در غرب گنبد نمکی گچین تا دلتای رودخانه کل، مناطق غربی بندرخمیر تا روستای سایه خوش و مناطق حدفاصل غرب شوره¬زار مهرگان تا شرق بندر چارک و تالاب جازموریان می¬باشد. براساس بارزسازی انجام شده می‌توان گفت که مناطق بیابانی ولایت نیمروز افغانستان و ولایت بلوچستان پاکستان و کانون¬های دیگری در شرق عربستان از جمله کانون¬های خارجی تولید گرد و غبار برای منطقه جنوب شرق ایران می¬باشند. پردازش داده‌های گرد و غبار و آشکارسازی رخدادهای گرد و غبارهای منطقه مورد مطالعه نشان داد که منطقه جنوب و جنوب شرق کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و نزدیکی با مناطق بیابانی خارج و داخل کشور، شرایط اقلیمی و رخداد بادهای شدید بویژه بادهای 120 روز در فصل گرم سال و شرایط محیطی حاکم بر منطقه از پتانسیل بالایی برای رخداد پدیده گرد و غبار در زمان های مختلف سال برخوردار است. وقوع بیش از یک دهه خشکسالی¬، پایین بودن بارش¬های منطقه، بالا بودن درجه حرارت و شرایط سخت محیطی، فقر پوشش گیاهی، وجود سازندهای حساس به فرسایش و وجود رسوبات سخت نشده و نیز وجود توده¬های عظیم ماسه¬های روان، وجود دریاچه¬های خشک شده فصلی از دیگر عواملی هستند که شرایط را برای تولید و انتشار گرد و غبار فراهم نموده است. در مجموع یافته¬های پژوهش حاضر بیانگر کارکرد مثبت تصاویر ماهواره¬ای مودیس در شناسایی توده و منشاء انتشار گرد و غبار می¬باشد بطوریکه می¬تواند بطور موثری در زمینه شناسایی و بارزسازی پدیده گرد و غبار مورد استفاده قرار گرفته و در کنار سایر داده¬ها و منابع اطلاعاتی نقش موثری در شناسایی و تعیین نقاط بحرانی ایفاکند.
: Remote sensing and using Modis data is one of the effective methods for the detection and mapping of dust events in the world. The research monitors and evaluates four algorithm detectors for identification plume and dust source in the study area using MODIS satellite data. At the first, meteorological data were collected from synoptic stations in the study area, and after statistical analysis, dust storm events with horizontal visibility were reduced to less than 1000 meters were determined. The result shows in the Hormozgan province the Qeshm station with 2762 days recorded the highest frequency of dust storm and then Minab station with 365 days had the lowest frequency of dust storm. Also, the highest frequency of dust is related to the three months of May, April and July, and the months of November, December and October have the lowest occurrence of dust in the province. Based on the meteorological data analysis, 2008, 2007 and 2003 were the dustiest years during 2000 to 2018 in the study area. Ackerman’s model, Normalized Difference Dust Index (NDDI), Thermal-infrared Dust Index (TDI) and thermal Infrared Integrated Dust Index (TIIDI), Roskovensky & Lio and Miller were six algorithm methods for dust source and plume identification using MODIS Level 1B and MODIS Level 2 data to delineate dust Masses and source. The results show all of the algorithm except NDDI, Roskovensky andMiller were successful in detecting dust plumes, but the most effective algorithm for plumes identification varied from event to event. In addition, TDI is the best algorithm comparing other three evidenc. The result shows there are five main dust sources in the Hormozgan provice that are Eastern regions of Hormozgan, the areas between Kohestak port to Eastern part of Bandar Abbas city, Qeshm Island, the areas of western part of Bandar Abbas in the Kol river delta, the areas between Khamir City to Saye Khosh Village and Eastern part of Charak city. The results also show that Jazmourian seasonal wetland, Eastern and coastal regions of Sistan and Baluchestan province, western regions of Afghanistan and Pakistan countries, as well as central and Southern regions of Saudi Arabia are the other dust sources around the Hormozgan province
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی