رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعيين مناسبترين تاريخ کاشت ارقام تجاري جديد پنبه در مناطق عمده کشت پنبه استان خراسان رضوي "


شماره شناسایی : 18874685
شماره مدرک : ۶۱۹۰۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : مهرآبادي، حميد رضا
: نجار، حسن
: مهرآبادي، حميد رضا
: احمدي، عبدالرضا
: طاهريان، مجيد
عنوان اصلي : تعيين مناسبترين تاريخ کاشت ارقام تجاري جديد پنبه در مناطق عمده کشت پنبه استان خراسان رضوي
نام نخستين پديدآور : مهرآبادي، حميدرضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Determination of optimal planting date of new cotton commercial cultivars in major region of under cotton planted in Razavi Khorasan province
وضعیت انتشار : گرگان: موسسه تحقيقات پنبه كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵۶۱۹۰۹
: شماره طرح : 0-43-07-012-980372
: سامانه سمپات
توصیفگر : ارقام زودرس پنبه، عملکرد، غوزه نارس
خلاصه یا چکیده : به منظور تعیین مناسب¬ترین تاریخ کاشت ارقام زودرس جدید پنبه در استان خراسان رضوی، تحقیقی طی دو سال 99-1398 در دو ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور و کاشمر با استفاده از آزمایش اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک¬های کامل تصادفی به مرحله اجرا در آمد. در ایستگاه نیشابور پنج رقم پنبه به نام¬های ارمغان، شایان، خورشید، ساجدی و خرداد (به عنوان فاکتور فرعی) در سه تاریخ کاشت 20 اردیبهشت، 10 و 30 خرداد (به عنوان فاکتور اصلی) در کرت¬های چهار ردیفه در سه تکرار کشت شدند. در ایستگاه کاشمر ارقام ارمغان، شایان، خورشید و خرداد در تاریخ¬های 10 و 30 خرداد و 20 تیرماه کاشت شدند. نتایج هر دو ایستگاه نشان داد، بیشترین تعداد غوزه نارس و همچنین کمترین تعداد شاخه رویشی و زایشی و تعداد غوزه قابل برداشت و عملکرد متعلق به آخرین تاریخ کاشت بود. به طور میانگین تاخیر در کاشت به طورمعنی¬دار عملکرد وش در منطقه نیشابور و کاشمر را به ترتیب به میزان 3/50 درصد و 7/59 درصد کاهش داد. کاشت در تاریخ 30 خرداد در منطقه نیشابور عملکرد را به میزان 4/85 درصد و کاشت در تاریخ 20 تیرماه در منطقه کاشمر به میزان 2/95 درصد کاهش داد. علاوه بر این در هر دو محل کمترین و بیشترین عملکرد وش به ترتیب از ارقام ارمغان در آخرین تاریخ کاشت و ساجدی در اولین تاریخ کاشت حاصل شد. بالاترین عملکرد وش در منطقه نیشابور از رقم ساجدی در اولین تاریخ کاشت (7/3971 کیلوگرم در هکتار) و در منطقه کاشمر از رقم خورشید (8/2771 کیلوگرم در هکتار) حاصل آمد. همچنین کمترین میزان کاهش عملکرد ناشی از تاخیر در کاشت در مناطق نیشابور و کاشمر متعلق به ارقام ساجدی و خرداد بود.
: In order to determination of the most optimum planting date of new cotton early cultivars in Razavi Khorasan Province, a study was conducted in two years (2019-2020) in Neyshabur and Kashmar Agriculture Research Stations using by a split plot experiment based on a randomized complete block design. Five cultivars were planted (named Armaghan, Shayan, Khorshid, khordad and Sajedi as a sub plot) in three planting dates 10 May, 31 May and 20 June (as a main plot) with four row at each plot in three replications in Neyshabur district. In Kashmar district four cultivars named Armaghan, Shayan, Khorshid and khordad were palnted in 31 May, 20 June and 11 July. The results of both Neyshabur and Kashmar stations showed that the maximum number of closed bolls and aslo the lowest number of vegetative and reproductive branches, number of open bolls and seed cotton yield belongs to the last planting date. Averagely, delay in planting date was decreased significantly seed cotton yield in Neyshabur and Kashmar 50.3 % and 59.7 % respectively. In Neyshbour and Kashmar, yield was decreased up to 85.4% on 20 June and 95.2% on 11 July respectively. Also in both districts the lowest and the highest of seed cotton yield were obtained from Armaghan cultivar on the last planting date and sajedi cultivar on the first planting date. The highest yield in Neyshabour (3971.7 kg/ha) and Kashmar (2771.8 kg/ha) were obtained from Sajedi and Khorshid cultivars respctively on the first planting date. Also the lowest of yield decreasing due to delay of sowing in Neyshabur and Kashmar districts were belong to Sajedi and Khordad cultivars.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی