رکورد قبلیرکورد بعدی

" دستورالعمل مدیریت سه زایش در دو سال در گوسفند زل "


شماره شناسایی : 18874429
شماره مدرک : ۶۱۷۷۳
نام عام مواد : [دستوالعمل فنی]
شناسه افزوده : جواهری بارفروشی، هدی
عنوان اصلي : دستورالعمل مدیریت سه زایش در دو سال در گوسفند زل
نام نخستين پديدآور : هدی جواهری بارفروشی
صفحه شمار : ۹ص.
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۷۳ مورخ ۰۲-۰۴-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : در سال های اخیر جمعیت گوسفند زل به شدت کاهش یافته، به طوری که خطر انقراض این نژاد که از ذخایر ارزشمند ژنتیکی کشور است، به شدت احساس می شود. علت اصلی این امر، کاهش درآمد حاصل از پرورش گوسفند زل در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی منطقه می‌باشد. لذا تحقیقات در جهت بالا بردن سوددهی این بخش و افزایش توان رقابت آن با سایر فعالیت های اقتصادی منطقه که عموماً غیرتولیدی و از جمله مشاغل کاذب می باشند، امری ضروری به نظر می‌رسد. در گله های گوسفند زل دو عامل اصلی، تعداد بره تولید شده در سال به ازای هر رأس میش و میزان گوشت بره تولیدی یا مجموع وزن بره های زنده پروار شده، تعیین کنندة درآمد دامدار می باشند. تعداد بره تولید شده در سال به ازای هر رأس میش خود تحت تأثیر دو فاکتور، فاصه زمانی دو زایش؛ که هر چه کمتر باشد تعداد بره تولیدی در سال بیشتر خواهد بود و تعداد بره متولد شده در هر زایش، می باشد. در حال حاضر در گله های گوسفند منطقه یا نرها در تمام طول سال در گله هستند (که بدترین حالت می باشد) و یا جفتگیری ها به یک دوره خاص از سال محدود می شود و برنامه ای برای سه زایش در دو سال وجود ندارد. با اجرای برنامه سه زایش در دوسال، از طریق کاهش فاصله زمانی دو زایش، تعداد بره تولیدی افزایش یافته و در نهایت سوددهی و درآمد حاصله در این بخش افزایش می یابد.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی