رکورد قبلیرکورد بعدی

" راهنمای احیاء و ارزیابی بذر گیا‌هان منابع طبیعی: تیره شب‌بو "


شماره شناسایی : 18874424
شماره مدرک : ۶۱۷۶۸
نام عام مواد : [دستنامه فنی]
شناسه افزوده : صالحی شانجانی، پروین
: غلامی، آمنه
: دادمند، محمد
: سیدیان، سیداسمعیل
عنوان اصلي : راهنمای احیاء و ارزیابی بذر گیا‌هان منابع طبیعی: تیره شب‌بو
نام نخستين پديدآور : پروین صالحی شانجانی، آمنه غلامی، محمد دادمند، سیداسمعیل سیدیان
صفحه شمار : ۶۴ص.
وضعیت انتشار : تهران: انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۶۸ مورخ ۰۲-۰۴-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : در طی سالهای پس از تاسیس بانک ژن منابع طبیعی ایران، طرحهای متعددی بر ارزیابی فنولوژیکی و مورفولوژیکی اکسشنهای موجود در بانک ژن صورت گرفته است. اطلاعات در مورد ویژگی‌های بذرهای جمع‌آوری شده به عنوان یک بخش اساسی در بانک ژن و نیز به عنوان مرجعی برای پژوهشهای تکمیلی در اصلاح و احیاء رویشگاهها بسیار مهم است. علی‌رغم اهمیت موضوع، بسیاری از اطلاعات بذور ارزیابی شده در دسترس مجریان طرح‌ها قرار داشت. از آنجاییکه بدون یک سیستم مستندسازی کارا که دسترسی به داده ها را مقدور می سازد توصیف و ارزیابی نمونه ها کاربرد اندکی خواهد داشت. لذا مقرر شد در قالب طرح با عنوان " بررسی و تعیین شاخص‌های کاربردی بذور بانک ژن منابع طبیعی و ایجاد بانک اطلاعات بذور" و پروژه با عنوان "بانک اطلاعات بذور ارزیابی شده بانک ژن منابع طبیعی ایران"، اطلاعات مختلف بذور ارزیابی شده به صورت یک بانک اطلاعات جمع‌آوری گردد. جمع آوری اطلاعات بذرها بانک ژن را با دو چالش بزرگ رو برو نمود: 1) عدم آشنایی کامل مجریان با روشهای کشت و داشت و 2) آشنا نبودن مجریان با ارزیابی صفات گیاهان تیره‌های مختلف، به طوری که هر مجری به صورت سلیقه ای اقدام به ارزیابی بذور نموده بود. علاوه بر انتخاب سلیقه‌ای صفات، منبع جمع‌آوری صفات نیز متفاوت بود. در برخی گونه‌ها و جنس ها اطلاعات تک بوته‌ها و برخی دیگر اطلاعات میانگین کرتها ثبت گردیده بود. بررسی پژوهشهای انجام گرفته در کشور نیز نشان داد که هیچ استانداردی برای ارزیابی صفات در گونه ها و جنس های مختلف گیاهی وجود ندارد. با توجه به دانش و تجربه بانک ژن منابع طبیعی ایران در ارزیابی گیاهان و نظر به برنامه این نهاد در انسجام بخشیدن به اطلاعات بذر کشور و تبدیل بانک ژن منابع طبیعی ایران به یک مرجع کارآمد در زمینه بذر، لازم است بانک ژن با توجه به منابع معتبر بین المللی، شاخصهای استانداردی را برای ارزیابی خانواده ‌های مختلف گیاهی معرفی نماید تا در اختیار پژوهشگران قرار گیرد. بعلاوه برای اجرای طرح برنامه احیاء و ارزیابی بذور بانک ژن منابع طبیعی ایران، نیاز است مجریان با روشهای احیاء و ارزیابی گیاهان تیره های مختلف گیاهی آشنا شوند. در این راستا به دنبال انتشار دستنامه "راهنمای احیاء و ارزیابی بذر گیا‌هان منابع طبیعی: گندمیان"دومین دستنامه با عنوان "راهنمای احیاء و ارزیابی بذر گیا‌هان منابع طبیعی: تیره شب بو" تهیه گردید. در دستنامه حاضر نه تنها مبانی نظری احیاء و ارزیابی موفولوژیکی بذر، بلکه روش‌‌های عملی احیاء بذور تیره شب بو و روش‌‌های عملی ارزیابی مورفولوژیکی بذور گندمیان معرفی شده است. ارائه فرمهای یادداشت برداری صفات کمی و کیفی تیره شب بو ، و پارامترهای اطلاعات محل احیاء/ارزیابی در دستنامه و نیز ارائه فایلهای اکسل مربوطه که در صفحه بانک ژن منابع ایران بارگذاری خواهد گردید از نقاط قوت این دستنامه است. به این ترتیب پژوهشگران بر حسب میزان توانایی و منابع مالی خود می‌توانند نسبت به ارزیابی تمام صفات یا برخی از صفات اقدام نمایند.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی