رکورد قبلیرکورد بعدی

" بیماریهای کلزا در ایران با تجدید نظر کلی "


شماره شناسایی : 18874421
شماره مدرک : ۳۱۴۰۱۱۸
نام عام مواد : [کتاب]
شناسه افزوده : افشاری آزاد، همایون
: پیغامی آشنا، سمیرا
عنوان اصلي : بیماریهای کلزا در ایران با تجدید نظر کلی
نام نخستين پديدآور : همایون افشاری آزاد، سمیرا پیغامی آشنا
صفحه شمار : ۱۵۵ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۳۱۴۰۱۱۸ مورخ ۰۲-۰۴-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی