رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي عملكرد كمي و كيفي ارقام جديد پرتقال روي پايه‌هاي مختلف طي زمان برداشت و انبارداري در شرق مازندران (فاز دوم) "


شماره شناسایی : 18874392
شماره مدرک : ۶۱۷۴۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : اخلاقي اميري، نگين
: اخلاقي اميري، نگين
: فتاحي مقدم، جواد
: اسدي کنگرشاهي، علي
: حق پناه جوجاده، ايرج
: وهابي، احمدعلي
: نجفي هير، کاظم
عنوان اصلي : بررسي عملكرد كمي و كيفي ارقام جديد پرتقال روي پايه‌هاي مختلف طي زمان برداشت و انبارداري در شرق مازندران (فاز دوم)
نام نخستين پديدآور : اخلاقي اميري، نگين
عنوان اصلي به زبان ديگر : Quantitative and qualitative study of new orange cultivars on different rootstocks during harvest time and storage in east of Mazandaran-The Second Stage
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱۶۱۷۴۸
: شماره طرح : 0-60-33-043-970369
: سامانه سمپات
توصیفگر : زمان برداشت
: عملكرد کمی و کیفی
: انبارمانی
خلاصه یا چکیده : برای بررسي ارقام جديد و در حال توسعه پرتقال ناول در تركيب با پايه‌هاي رايج منطقه و تعیین زمان مناسب برداشت، میزان و راندمان عملكرد و کیفیت میوه در زمان برداشت و بعد از نگهداری در انبار، آزمايشی با شش رقم پرتقال شامل: تامسون؛ فوكوموتو؛ ناولينا؛ ناوليت؛ كاراكارا و لين ليت و سه پايه شامل: كاريزو سيترنج؛ سوئينگل سيتروملو و سيترنج C-35 در ایستگاه باغبانی قائم‌شهر انجام شد. نتایج نشان داد که شاخص برداشت میوه روی پایه کاریزوسیترنج نسبت به دو پایه دیگر بیش‌تر بود و میوه‌های روی این پایه زودرستر از دو پایه دیگر بودند. در بین ارقام پرتقال، فوکوموتو زودرس‌ترین رقم بوده و در دهه سوم مهر قابل برداشت بود و دیررس‌ترین رقم، لین لیت بود که زمان مناسب برداشت آن نیمه اول آذر ماه بود. چهار رقم دیگر در نیمه اول آبان به شاخص برداشت استاندارد رسیدند. تغییر رنگ پوست میوه در رقم لین لیت دیرتر از بقیه ارقام اتفاق افتاد. ارقام فوکوموتو و ناولینا زودتر از چهار رقم دیگر تغییر رنگ دادند. پایه‌ها تاثیری بر وزن میوه نشان ندادند. پرتقال‌های تامسون و ناولینا بیش‌ترین وزن میوه را داشتند (274 و 285 گرم) و ناولیت کم وزن‌ترین میوه‌ بود (216 گرم). ضخامت پوست میوه روی پایه کاریزو سیترنج کم‌تر از 2 پایه دیگر بود. بیش‌ترین ضخامت پوست متعلق به پرتقال ناولینا بود و رقم فوکوموتو بعد از ناولینا، ضخیم‌ترین پوست را داشت. پرتقال لین لیت، نازک‌ترین و صاف‌ترین پوست میوه را به خود اختصاص داد. شکل میوه در ارقام ناولینا و ناولیت، کشیده‌تر از میوه بقیه ارقام بود. حجم تاج درختان و عملکرد روی پایه کاریزو سیترنج از دو پایه دیگر کم‌تر بود. کم‌ترین عملکرد مربوط به رقم فوکوموتو روی کاریزو سیترنج و بیش‌ترین عملکرد در رقم تامسون روی سوئینگل سیتروملو به دست آمد. رقم ناولینا روی هر سه پایه و رقم فوکوموتو روی پایه‌های سوئینگل سیتروملو و C-35 بیش‌ترین راندمان عملکرد را نشان دادند. عدد شاخص رنگ‌گیری پوست در ارقام فوکوموتو، ناولینا و کاراکارا با مقادیر به ترتیب 5.6، 4.98 و 3.55 بالاتر از بقیه ارقام بود. رقم ناولينا با 38.87 درصد بيش‌ترين ميزان آب ميوه را بعد از نگهداري در انبار داشت. ارقام فوكوموتو و ناولينا مقادير بالاتري از شاخص تكنولوژي را نشان دادند. رقم فوكوموتو بيش‌ترين ويتامين ث را با مقدار 42.39 ميلي‌گرم در 100 گرم وزن تازه داشت. به غیر از رقم کاراکارا با كم‌ترين مقدار فنل كل (0.2 میلی‌گرم در گرم وزن تازه)، سایر ارقام تفاوتی با هم نداشتند. ارقام پیوند شده روی پایه کاریزوسیترنج از ظرفیت آنتی‌اکسیدانی بیش‌تری نسبت به دو پایه دیگر برخوردار بودند. بررسی خصوصیات ظاهری میوه نشان داد که میانگین قطر معادل، مشابه اجزای دیگر قطر میوه بود که نشان دهنده تعادل در شکل میوه همه ارقام روی پایه مربوطه بود.همه ارقام روي هر سه پايه ويژگي‌هاي ارگانولپتيك در محدوده رضايتبخش داشتند.
: This experiment was done to evaluate new and developing cultivars of navel oranges in combination with common rootstocks in the region and determine the appropriate harvest time, yield, yield efficiency, and fruit quality at harvest time and after storage. Treatments include 6 cultivars of navel oranges: Thomson; Fukumoto; Navelina; Navelate; Caracara and Lane late and 3 rootstocks: Carrizo citrange; Swingle citrumelo and C-35 in Ghaemshahr horticultural station. The results showed that the fruit harvest index on the Carrizo citrange was significantly higher than two other rootstocks so, the fruits on this rootstock were earlier maturing than other rootstocks. Among the orange cultivars, Fukumoto was the earliest mature cultivar and could be harvested in the second decade of October, and the latest cultivar was Lane late navel, and the best time to harvest it is late November to early December. The other 4 cultivars reached the standard harvest index in late October to early November. Fruit peel discoloration in Lane Late cultivar occurred later than other cultivars. Peel color in Fukumoto and Navelina changed earlier than the other 4 cultivars. Rootstocks did not have a significant effect on fruit weight. In contrast, cultivars had different fruit weights, as Thomson and Navelina had the highest fruit weight (274 and 285 g) and Navelate had the lowest fruits (216 g). The peel thickness of the fruit on the Carrizo citrange rootstock was less than the two others. The most peel thickness belonged to Navelina and Fukumoto had the thickest peel after Navelina. Lane late navel had the thinnest and smoothest fruit peel. In Navelina and Navelate the fruit was more elongated than other cultivars. The canopy volume and yield on the Carrizo citrange were significantly lower than the other two rootstocks. The lowest yield was related to Fukumoto on Carrizo citrange and the highest was produced in Thomson on Swingle citrumelo. Navelina on all rootstocks and Fukomoto on Swingle citrumelo and C-35 citrange showed the highest yield efficiency. Navelina cultivar with 38.87% had the highest amount of juice percentage after storage. Fukumoto and Navelina showed higher values of technology index. Fukumoto had the highest amount of vitamin C with 42.39 mg.100 g-1 FW. The amount of citrus color index in Fukumoto, Navelina, and Caracara were 5.6, 4.98, and 3.55, respectively, which was higher than other cultivars. Except for the Caracara with the lowest total phenol content (0.2 mg.g-1 FW), other cultivars had no significant difference. All cultivars grafted on the Carrizo citrange rootstock had a higher antioxidant capacity than the other two rootstocks. The mean of equivalent diameter was similar to the other fruit diameter parameters, which showed the balance in the fruit shape of all cultivars on the three rootstocks. The organoleptic characteristics of all cultivars were in the satisfactory range on three rootstocks.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی