رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايسه عملکرد کمي و کيفي ارقام خيار گلخانه‌اي حاصل از نشا با منشا بذر هيبريد و قلمه و بررسي اقتصادي آن "


شماره شناسایی : 18874383
شماره مدرک : ۶۱۷۴۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : خدادادي، محسن
: مالکي، روح اله
: حاجيان فر، رامين
: هناره اشگه سو، مشهيد
: زندي فر، کورش
عنوان اصلي : مقايسه عملکرد کمي و کيفي ارقام خيار گلخانه‌اي حاصل از نشا با منشا بذر هيبريد و قلمه و بررسي اقتصادي آن
نام نخستين پديدآور : خدادادي، محسن
عنوان اصلي به زبان ديگر : Comparison of Quantitative and Qualitative Yield of Greenhouse Cucumber Cultivars from Transplanting with Hybrid Seed and Cuttings Origin and Its Economic Study
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹۶۱۷۴۱
: شماره طرح : 2-87-33-103-980978
: سامانه سمپات
توصیفگر : خیار گلخانه ای،قلمه و بذرهیبرید، روش تهیه نشاء، عملکرد
خلاصه یا چکیده : در حال حاضر سطح زیر کشت گلخانه های خیار 8000 هکتار در کشور می باشد که نیاز بذری 200 میلیون بذربرای یک دوره کشت است. سیاست های کلان کشور شامل توسعه کشت گلخانه ها به 48000 هکتار در 1404 ،انتقال کشت سبزی ها به محیط های کنترل شده ،تولید محصول سالم ،گذار از شرایط نابسامان اقتصادی در تولید سبزی ( تحریم ها، بازار نابسامان رقابتی، کشت تک محصولی در گلخانه ها و..... ) است. در آمد حاصل از جایگزینی نشای منتج از قلمه با هدف جایگزینی با 2/5 درصد بازار بذر درحدود 5/5 میلیارد تومان خواهد بود . بنابراین حدود 2 میلیارد تومان صرفه جویی در تولید نشا از بذر خواهیم داشت قلمه های گرفته شده از پایه مادری نیز زود تر به بار می روند. به منظور مطالعه تاثیر بکار گیری نشای حاصل از قلمه خیار گلخانه ای بجای نشای حاصل از بذر ، طی آذر 1398 تا آبان 1400، آزمایشی، به صورت فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه های ستاد پژوهشکده سبزی و صیفی در کرج انجام شد. عامل اول، ، ارقام خیار در 3 سطح ( شامل سه رقم بنام های ویولا،ناگین و یازان ) بود . عامل دوم (روش تهیه نشاء) در سه سطح شامل سه روش تهیه نشا بصورت 1- قلمه دارای گره انتهایی، 2- قلمه بدون گره انتهایی و 3- کشت مستقیم بذر بود. در کل 9 ترکیب تیماری در سه بلوک و مجموعا 27 کرت آزمایشی در گلخانه کشت شدند. بستر تهیه نشا، مخلوط پرلیت و ماسه بادی اتوکلاو شده به نسبت 1:1 بود. ب صفات عملکرد، تعداد چین و عملکرد هر چین، صفات میوه شامل وزن تک میوه و درصد ماده خشک، طول و قطر میوه و مدت زمان ریشه زایی ها قلمه ها اندازه گیری شده و مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفتند. در نهایت، سودمندی اقتصادی روش های تهیه نشا با روش منفعت به هزینه محاسبه شد. نتایج نشان داد که
: Abstract
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی